Rreth 200 qytetarë paraqiten çdo ditë pranë spitalit rajonal të Elbasanit për të kërkuar ndihmë mjekësore,pjesa me e madhe e tyre për shkak të problemeve të shkaktura nga gripi i stinës. Virozat këtë vit janë duke u shoqëruar me temperaturë të lartë e cila ka bërë që qytetarët ti drejtohen urgjencës së spitalit të Elbasanit për të kërkuar ndihmë mjeksore të specializuar por kjo sipas shefit të urgjencës është duke shtuar fluksin e pacinetëve dhe shpesh nuk është e nevojshme pasi numri i pacientëve ka ditë që arrinë deri në 200 në 24 h. Por numri i të prekurve është disa fish më i madh po të mbahet parasysh fakti se mjaft shtetas të tjerë paraqiten në qendra shëndetësore, klinika, apo spitale.

Doktor Ergys Mici shprehet se aktualisht jemi në pikun e virozave ndaj për këtë arsye simptomat janë të zakonshme dhe shpesh të menaxhueshme edhe nga mjeku i familjes.

Përsa i përket jetëve të humbura të dyshuara nga gripi mjeku sqaron se mund të ndodhë përkeqësim i gjendjes së pacientit në rast se ai ka sëmundje të tjera kronikë.

Mjekët këshillojnë që të tregoheni të kujdesshëm dhe të shmangni ambientet me shumë njerëz.

About 200 citizens come to the Elbasan regional hospital every day to seek medical help, most of them due to seasonal flu problems.

Viruses this year are being associated with high fever, which has prompted citizens to call the Elbasan hospital emergency to seek specialized medical help but this, according to the emergency chief, is increasing the influx of patients and is often not needed since the number of patients has days reaching up to 200 in 24 h. But the number of those affected is several times larger, given the fact that many more people go to health centers, clinics, or hospitals.

Dr. Ergys Mici says we are currently at the peak of viruses and therefore symptoms are common and often manageable by the family doctor.

Regarding the lost lives suspected of influenza, the doctor explains that the condition of the patient may worsen if he has other chronic illnesses.

Doctors advise you to be cautious and avoid crowded areas.