Ish-zëvendës ministrja e shkarkuar e infrastrukturës në Ukrainë, Aleksandra Klitina, është rikthyer sërish në publik por kësaj radhe ndryshe. Vitin e kaluar ajo u largua nga detyra për shkak se kishte thënë se do të krijonte një parti për për të sfiduar “meshkujt e korruptuar”, raportojnë mediat e huaja.

Por së fundmi 37-vjeçarja është shfaqur me bikini ku nëpërmjet një video-mesazhi ka njoftuar krijimin e partisë ‘Ukraina kundër korrupsionit’, ku mbante veshur një lloj bikini të vogël portokalli dhe dënonte burrat që udhëheqin aktualisht Ukrainën.

“ Kam vendosur të luftoj vetë për të vërtetën pasi idiotët me pantallona janë të pashpresë. Partia ime do ua tregojë qejfin prostitutave politike mashkullore. Ata besojnë se kanë diçka në pantallonat e tyre dhe se kjo mjafton për të qenë të suksesshëm apo për të abuzuar gratë. Por gratë janë shumë herë më inteligjence e më të ndershme sesa jeni ju”.-tha ajo.

Por në video më shumë ka marrë vëmendjen veshja e saj dhe format trupore sesa vetë mesazhi. Disa prej tyre thonin se nuk kuptonin asgjë pasi të gjithë vëmendjen e tërhiqte imazhi në ekran. Ndër të tjera ajo nuk ka anashkaluar të flas edhe për shkarkimin e saj nëntorin e kaluar duke thënë se shefi i saj e shkarkoi pasi po pengonte vjedhjen në ministri.

 

Former Deputy Minister of Infrastructure in Ukraine Alexandra Klitina has returned to the public but this time differently. Last year, she resigned because she said she would form a party to challenge “corrupt men,” foreign media reported.

But recently the 37-year-old appeared in a bikini where through a video message she announced the creation of the party “Ukraine against corruption”, where she wore a kind of small orange bikini and condemned the men who currently lead Ukraine.

“I have decided to fight for the truth myself, because idiots with pants are hopeless. My party will please male political prostitutes. They believe they have something in their pants and that this is enough to be successful or to abuse women. But women are many times smarter and more honest than you are, ”she said.

But in the video, her outfit and body shape have received more attention than the message itself. Some of them said that they did not understand anything because all the attention was drawn to the image on the screen. Among other things, she did not ignore talking about her dismissal last November, saying that her boss fired her because she was obstructing the theft in the ministry.