Ish-kryeministri Sali Berisha ka bërë “zgjedhjen e tij” mes Fatos Nanos dhe Edi Ramës. Në emisionin Opinion, ai tha se “midis malinjitetit të Edi Ramës dhe moskokëçarjes së Fatos Nanos për këtë vend njëmijë herë më e dëmshme është keqësia, vesi, hajnia e Edi Ramës”. Sipas tij nëse ka një gjë që duhet të kërkojë falje Fatos Nano, është për njeriun që la pas.

Sali Berisha: Të jesh i bindur ti që mes malinjitetit të Ramës dhe moskokëçarjes dhe mungesës së përgjegjësisë së Fatos Nanos, në këtë vend 1000 herë më e dëmshme është keqësia, vesi, hajnia dhe të gjithat e Edi Ramës se sa e Fatos Nanos. Në një moshë 53 vjeç dha dorëheqjen nga partia dhe mori Edi Ramën dhe i bëri gjëmën vendit me të. Nëse ka një gjë që Nano gjithë jetën e tij duhet t’i kërkoj vendit të tij është që la mbrapa.

Berisha tha se opozita, por jo vetëm edhe qytetarët, duhet të kërkojë me patjetër largimin e Edi Ramës. Sa i përket sistemit, ai tha se ky sistem është shumë i mirë.

“Do pranoja një sistem tjetër, të plotë proporcional. Nëse nuk shkonte ky sistem, unë këtë sistem e quaj shumë të mirë. Këta (kriminelët dhe injorantët) nuk i sjell sistemi, i sjell kryetari”, tha Berisha

Former Prime Minister Sali Berisha has made “his choice” between Fatos Nano and Edi Rama. In the Opinion show, he said that “between Edi Rama’s malignancy and Fatos Nano’s negligence for this country a thousand times more damaging is Edi Rama’s evil, vice, thief”. According to him, if there is one thing that should apologize to Fatos Nano, it is for the man he left behind.

Sali Berisha: To be convinced that between the malignity of Rama and the inattention and lack of responsibility of Fatos Nano, in this country 1000 times more harmful is Edi Rama’s evil, vice, thief and all than Fatos Nano. At the age of 53 he resigned from the party and took Edi Rama and thundered the country with him. If there’s one thing Nano has to ask his country all his life is leave it behind.

Berisha said that the opposition, but not just the citizens, should definitely demand the removal of Edi Rama. As for the system, he said that this system is very good.

“I would accept another, fully proportional system. If this system did not work, I call this system very good. These (the criminals and the ignorant) are not brought by the system, they are brought by the president ”, Berisha said