Nuk na bie rasti çdo ditë të dëgjojmë për një 107 vjeçar i cili është në gjendje të drejtojë makinën, për më tepër në shoqërinë e të dashurës së tij 99 vjeçare.

Bëhet fjalë për Joe Newman , një i moshuar nga Sarasota e Floridas i cili ka jetuar edhe gjatë Luftës së Parë Botërore. Joe zotëron një Mecerdes SKL, dy vendësh, në të cilën ka vend dhe për të dashurën e tij, Anita. Edhe pse në një moshë të thyer ai ende ka besim tek aftësitë e tij:

“Sigurisht, unë jam një sofer i mirë”, shprehet Joe Newman, fjalët e të cilit konfirmohen nga Anita.

Gruaja, duke qeshur u thotë gazetarëve se kohën më të madhe të udhëtimit i mban sytë e mbyllur, kuptohet nga shpejtësia e madhe që lëviz Mecerdesi i drejtuar nga Newman. megjithatë Joe shprehet se është një shofer i cili i respekton gjithmonë rregullat e trafikut.

Pas moshës 80 vjeçare patenta në Amerikë skadon çdo gjashtë vjet, por i moshuari nuk e shikon problem këtë fakt, duke thënë se ka plane madhështore për të ardhmen. Gjithashtu gjyshi ka dhe një moto që e ka shoqëruar gjatë gjithë jetës që sipas tij është dhe sekreti i jetëgjatësisë:

“Mos merrni vetëm frymë, por edhe jetoni”.

We don’t get the chance every day to hear about a 107-year-old who is able to drive, more so in the company of his 99-year-old girlfriend.

It’s about Joe Newman, a senior from Sarasota, Florida who also lived during World War I. Joe owns a two-seater Mecerdes SKL, which also houses his girlfriend, Anita. Although at a young age he still has confidence in his abilities:

“Of course, I’m a good sofer,” says Joe Newman, whose words are confirmed by Anita.

The woman, laughing, tells reporters that most of her travel time is keeping her eyes closed, understood by the high speed that Newman-driven Mecerdes is moving. however, Joe claims to be a driver who always adheres to traffic rules.

After the age of 80, the patent in America expires every six years, but the senior doesn’t see it as a problem, saying there are grand plans for the future. The grandfather also has a motto that has accompanied him throughout his life, which according to him is the secret of longevity:

“Don’t just breathe, but live.”