Rubrika “Ka një mesazh për ty”, në Tv Klan solli ditën e sotme historinë tepër të vështirë të zotit Ëngjëll. Bashkëshortja e tij ndërroi jetë në moshën 40 vjeçare, si pasojë e trombozës.

Ai mbeti i vetëm me 4 fëmijët dhe nuk ka qenë aspak e thjeshtë për t’i rritur ata.

Në studio, Ëngjëll tregoi se vajza e tij Migela, i ka qëndruar pranë familjes, është kujdesur për ta dhe prandaj dëshira e tij është që ajo tani të shikojë jetën e saj. Për të nuk ka gëzim më të madh, se sa të shohë vajzën e tij të lumtur.

Migela dëgjoi gjithë rrëfimin e babit të saj dhe gjatë gjithë kohës nuk mund të mbante dot lotët.

Por një tjetër suprizë për të ishte edhe halla, e cila shprehu vlerësimin dhe mirënjohjen për gjithçka që ajo ka bërë për familjen, në periudhën e vështirë që kanë kaluar.

Ardit Gjebrea: Mua më vinin lotët e tu deri këtu, të dëgjoja dhe e kisha të vështirë të vazhdoja të flisja me babain tënd, teksa dëgjoja këto lot që më prekën në shpirt. Por janë lot gëzimi, se të dëgjosh një baba që të flasë kështu për vajzën, një hallë që të është mirënjohëse deri në fund dhe ne që brenda 20-25 minutash u dashuruam me ty, Na vjen keq që do ikësh edhe ne. A mund ta mendosh edhe njëherë atë vajtjen në Itali?

Migela: Do rri dhe për pak kohë!

Ëngjëll: Jo të keqen babi, jo!

Ardit Gjebrea: Tani do ta nxjerrësh gocën nga shtëpi apo jo?

Ëngjëll: Unë edhe këtu në publik e thashë dhe në shtëpi e kam thënë, që ajo të shikoj jetën e saj, atëherë unë jam i lumtur.

Ardit Gjebrea: Migela çfarë do i thuash babit dhe hallës?

Migela: Ata të dy thanë që janë krenarë për mua, por unë nuk e di nëse kam mundur t’i bëj aq krenarë sa ata e meritojnë, sidomos babi. Ndoshta të dy nuk ia kemi shprehur kurrë njëri-tjetrit, se sa shumë e duam. Edhe kur ka qenë mami, babi priste të na zinte gjumi, të na puthte dhe të na shprehte dashurinë. Unë e kuptoja hilen dhe bëja sikur më zinte gjumi. Ai e di dhe unë e di që jemi pikat e dobëta të njëri-tjetrit, të gjithë na thoshin që ngjajmë shumë dhe ne ngjajmë shumë. E di që shpesh herë mund të kemi debatet tona, se nuk është e lehtë për asnjërin nga ne të dy, për më tepër për atë, por unë di të them që ai është gjithçka për mua. Kurse për sa i përket hallës, unë vërtet kam 3 halla, por duke qenë se halla është aty afër nesh dhe na është gjetur shumë pranë do ta falenderoj shumë dhe nuk e prisja sinqerisht.

Ardit Gjebrea: Çfarë do bësh tani që do ikësh në Itali pa babin?

Migela: Do e marr!

Ardit Gjebrea: Do shkosh Ëngjëll?

Ëngjëll: Kështu si mysafir do shkoj, po ashtu jo./tvklan.al

The column “There is a message for you”, on TV Klan, brought today the very difficult story of Mr. Angel. His wife died at the age of 40 as a result of thrombosis.

He was left alone with 4 children and it was not easy to raise them.

In the studio, Angel showed that his daughter Migela, who has stayed close to the family, has taken care of them and therefore his wish is for her to now look at her life. For him there is no greater joy than to see his daughter happy.

Migela listened to her father’s whole story and could not hold back her tears all the time.

But another surprise for her was her aunt, who expressed her appreciation and gratitude for everything she has done for the family, in the difficult period they have gone through.

Ardit Gjebrea: Your tears came to me so far, I could hear them and I had a hard time continuing to talk to your father, as I heard these tears touching my soul. But they are tears of joy, because to hear a father talk like that about his daughter, an aunt who is grateful to you to the end and we who fell in love with you within 20-25 minutes, We are sorry that you will leave too. Can you think of going to Italy again?

Migela: I will stay for a while!

Angel: No bad daddy, no!

Ardit Gjebrea: Now will you take the girl out of the house or not?

Angel: I said it here in public and at home I told her to watch her life, then I’m happy.

Ardit Gjebrea: Migela, what will you say to your father and aunt?

Migela: They both said they were proud of me, but I don’t know if I could make them as proud as they deserve, especially Dad. Maybe we both never expressed to each other how much we love each other. Even when she was a mom, Dad waited for us to fall asleep, kiss us, and express our love. I understood the trick and pretended to be asleep. He knows and I know we are each other’s weak points, everyone was telling us we are very similar and we are very similar. I know we can often have our debates, because it’s not easy for either of us, moreover, for him, but I know to say that he is everything to me. As for my aunt, I really have 3 aunts, but since my aunt is close to us and she is very close to us, I will thank her very much and I did not expect her sincerely.

Ardit Gjebrea: What will you do now that you will leave for Italy without your father?

Migela: I’ll take it!

Ardit Gjebrea: Will you go Angel?

Angel: So as a guest I will go, also no./tvklan.al