Shembet rruga Gjinar-Zavalinë.
Reshjet e dendura të shiut rënë gjatë ditëve të fundit kanë bërë që të shembet një pjesë e rrugës që lidh Gjinarin me Zavalinën.

Por rreziku mbetet akoma më i madh për faktin se pikërisht në këtë vend rrezikon të shembet edhe diga e rezervuarit dhe të përmbytë gjithçka që gjen para.

Shembja e rrugës do të izolojë rreth 3000 banorë të kësaj zone.
Burime bënë me dije se për avarinë në fjalë është njoftuar pushteti vendor.

Megjithatë deri më tani nuk është vënë dorë.

Nëse reshjet do të vazhdojnë dhe nuk do të merret asnjë masë, atëherë banorët e kësaj zone do të bllokohen dhe do ta kenë të pamundur të lidhen me Gjinarin apo Elbasanin për çdo nevojë që do të kenë.

 

The Gjinar-Zavalinë road collapses.
Heavy rains in recent days have caused the collapse of a part of the road that connects Gjinari with Zavalina.

But the risk remains even greater due to the fact that it is in this place that the reservoir dam risks collapsing and flooding everything that finds money.

The collapse of the road will isolate about 3000 inhabitants of this area.
Sources suggest that the local government has been notified about the accident in question.

However, so far it has not been given up.

If the rains continue and no action is taken, then the residents of this area will be blocked and it will be impossible to connect with Gjinari or Elbasan for any need they may have.