Imazhi i varrit të Tutankhamun është i njohur në të gjithë botën.

Megjithatë një fotografi e jashtëzakonshme e arkeologut Howard Carter, duke zbuluar ngadalë arkivolin e Faraonit egjiptian, nuk është parë kurrë me ngjyra deri më tani.

Marrë nga fotografi arkeologjik Harry Burton më 28 tetor 1925, fotografia origjinale nuk e jep siç duhet vlerën e zbulimit, as madhështinë e arit dhe shkëlqimin blu të gurëve të çmuar.

Maska e hollë e vdekjes e Mbretit 18-vjeçar u krijua me ar, qelq dhe gurë të çmuar.

Fotografia është pjesë e një grupi prej 1.400 fotografish të mrekullueshme që dokumentojnë gërmimet e Luginës së Mbretërve, nga zbulimi i varrit të Faraonit të Dinastisë së 18-të në 4 nëntor 1922, deri në heqjen e kapakut të arkivolit të tij më të thellë, tre vjet më vonë.

Burimi:Daily Mail

The image of Tutankhamun’s tomb is known throughout the world.

However an extraordinary photograph of archaeologist Howard Carter, slowly discovering the coffin of the Egyptian Pharaoh, has never been seen in color before.

Taken from the archeological photograph of Harry Burton on October 28, 1925, the original photograph does not properly give the value of the discovery, nor the grandeur of the gold and the blue glow of the gemstones.

The slender death mask of the 18-year-old King was created with gold, glass and precious stones.

The photograph is part of a group of 1,400 magnificent photographs documenting the excavations of the Valley of the Kings, from the discovery of the tomb of Pharaoh of the 18th Dynasty on November 4, 1922, to the removal of the lid of his deepest coffin, three years later.