Vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë rënë dakord të mërkurën të heqin kufizimet e udhëtimit për udhëtarët nga tetë vende dhe territore duke përfshirë, Shqipërinë, Serbinë dhe Maqedoninë e Veriut.

Përveç tre vendeve të Ballkanit Perëndimor, në listë janë edhe Shtetet e Bashkuara, Hong Kongu, Makao, Arabia Saudite dhe Tajvani. Pavarësisht vendimit, ndonjë nga shtetet anëtare mund të vazhdojë të kërkojë test negativ për COVID-19 ose një periudhë karantine.

Çështja e shëndetit është në kompetencën kombëtare të secilit shtet anëtar të BE-së, prandaj, edhe në rast se disa vende deklarohen të sigurta, secili vend i BE-së ka të drejtë të vendosë masa për të luftuar koronavirusin.

Për të siguruar statusin e një vendi të sigurt, ai duhet të regjistrojë maksimum 75 raste pozitive me koronavirus për 100,000 banorë, në 14 ditët e fundit.

Në muajin maj, Këshilli i BE-së hoqi zyrtarisht kufizimet në udhëtimet jothelbësore për shtetasit e vendeve të treta, të cilët janë vaksinuar me të gjitha dozat e kërkuara të vaksinës kundër koronavirusit.

Shtetasit e vendeve të treta përfshijnë edhe qytetarët e Ballkanit Perëndimor. /REL/

European Union member states agreed on Wednesday to lift travel restrictions for travelers from eight countries and territories, including Albania, Serbia and northern Macedonia.

In addition to the three Western Balkan countries, the list also includes the United States, Hong Kong, Macao, Saudi Arabia and Taiwan. Regardless of the decision, any of the Member States may continue to require a negative test for COVID-19 or a quarantine period.

The issue of health is in the national competence of each EU member state, therefore, even if some countries declare themselves safe, each EU country has the right to decide on measures to fight the coronavirus.

To secure the status of a safe country, it must record a maximum of 75 coronavirus-positive cases per 100,000 inhabitants in the last 14 days.

In May, the Council of the EU formally lifted restrictions on non-essential travel for third-country nationals who have been vaccinated with all required doses of the coronavirus vaccine.

Third-country nationals also include citizens of the Western Balkans. / REL /