Afro një javë para zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit, Komiteti Teknik i Ekspertëve mori vendimin për vendosjen e karantinës dy javore ndaj të gjithë emigrantëve që hynin në territorin e Shqipërisë nga shteti i Greqisë apo Maqedonisë së Veriut.

Ky kufizim, i apeluar edhe në Gjykatën Administrative nga Lëvizja Socialiste për Integrim, që nga mesnata e 3 majit do të hiqet. Kështu, të gjithë emigrantët e Greqisë dhe RMV-së do të munden të hyjnë dhe të qëndrojnë pa pengesë në vendin tonë.

Në kohën e vendosjes së karantinës, Komiteti Teknik i Ekspertëve e arsyetoi kufizimin si një masë parandaluese ndaj shtimit të rasteve të reja me Covid-19 në vendin tonë.

Megjithatë, nëse do të shohim rastet e reja të raportuara nga këto dy vende fqinje nuk tregohet një rënie në kurbën epidemiologjike.

Përkundrazi, para një dite Greqia ka shënuar 1,389 raste të reja, ndërsa Maqedonia e Veriut 104 raste ditore.

Almost a week before the parliamentary elections on April 25, the Technical Committee of Experts took the decision to impose a two-week quarantine on all immigrants entering the territory of Albania from the state of Greece or Northern Macedonia.

This restriction, appealed to the Administrative Court by the Socialist Movement for Integration, will be lifted from midnight on May 3. Thus, all immigrants from Greece and RMV will be able to enter and stay in our country without hindrance.

At the time of the quarantine, the Technical Committee of Experts justified the restriction as a preventive measure against the increase of new cases of Covid-19 in our country.

However, if we look at the new cases reported from these two neighboring countries there is no indication of a decline in the epidemiological curve.

On the contrary, a day ago Greece recorded 1,389 new cases, while Northern Macedonia 104 daily cases.