Ditën e sotme historiani Arben Llala bëri të ditur se në Himarë është vendosur një kryq me flamur grek, në tokën shqiptare.

Ndërkohë që në një postim në rrjetet sociale Llalla shkruan se disa nga njerëzit që vendosën kryqin janë të OMONA Aleks Bala dhe Kristo Gjini.

Llalla shton dyshimet se pas disa kohësh në atë vend do të ndërtohet një kishë.

“Disa nga njerëzit që vendosën kryqin janë të OMONA, njeri Aleks Bala dhe Kristo Gjini. Çështja është çfarë do një kryq gjigand në majë të malit, askundi? Përse vendosin Kryqe me flamujë greke dhe jo me flamuj shqiptar? Paskan vdekur të krishterët shqiptar? Kjo është ajo që na pengon ngjyrimi i kryqit me flamurin grekë. Është ndërtim me leje apo pa leje? Besoj pas pak kohësh aty do ndërtohet një kishë…”- shkruan Llalla.

Postim tjetër i tij:

Ndërtim pa leje vendoset kryqi grekë në Himarë më 3 Prill 2020. Një provokim i Greqisë në kohën e koronavirusit. Nuk e di Ramaqi çfarë do na thotë për kryqin që erdhi nga Athina dhe u vendos në Himarë. Ta shikojnë mirë shqipot. Përse grekofonët kur ndërtojnë kryqe, kisha, përmendore të kriminelëve grekë pa leje nuk i dënon Rama. Ika bashkëfshatar apo bashkëkombës? Kryqe të tjerë do vendosen nga Himara deri në Korçë se Rama i ka premtuar Greqisë për votën e BE. Ju dhjefsha BE me kushte të tilla. Financuesi i kryqit të sotëm në Himarë është Jorgo Skura. Kryqi u vendos në kohën e Karantinës. Mbetet që Edi Rama ta vërtetojë lajmin ose të na shpallë FAKE NEWS. Presim përgjigje me anë të policisë së Ramaqit në doganat shqiptare…

Paraushtarakët grekë në kohën e koronavirusit vendosin kryqin gjigandë në Himarë. Dta 3 prill 2020. Shikoni flamujtë që mbajnë? Edi Rama bërtiti policisë shqiptare të arrestoni lajmëtarin se është Fake News…hahahaha

Gepostet von Arben Llalla am Samstag, 4. April 2020

Today, the historian Arben Llala announced that a cross with a Greek flag has been placed on the Albanian land in Himara.

Meanwhile, in a post on social networks, Llalla writes that some of the people who placed the cross are from OMONA Aleks Bala and Kristo Gjini.

Llalla adds suspicions that a church will be built in that place after some time.

“Some of the people who placed the cross are from OMONA, man Alex Bala and Kristo Gjini. The question is what will a giant cross on top of the mountain, nowhere? Why do they place Crosses with Greek flags and not with Albanian flags? Have Albanian Christians died? This is what prevents us from painting the cross with the Greek flag. Is it construction with permission or without permission? I believe that after a while a church will be built there “- Llalla writes.

His next post:

Greek construction in Himara was established on April 3, 2020 without a permit. A provocation by Greece at the time of the coronavirus. Ramaqi does not know what he will tell us about the cross that came from Athens and settled in Himara. Let the Albanians see it well. Why don’t the Greek-speakers, when building crosses, churches, monuments to Greek criminals without permission, punish Rama? Fellow villager or compatriot? Other crossings will be set up from Himara to Korca that Rama has promised Greece for the EU vote. I gave you the EU with such conditions. The financier of today’s cross in Himara is Jorgo Skura. The cross was placed in the time of Karantina. It remains for Edi Rama to confirm the news or announce FAKE NEWS. We are waiting for an answer through the police of Ramaq in the Albanian customs…