Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis tha të mërkurën në Parlament se qeveria së shpejti do të paraqesë një projekt-ligj që zgjat ujërat territoriale të Greqisë në Detin Jon nga gjashtë në 12 milje detare.

Mitsotakis tha që Greqia në këtë mënyrë do të ushtrojë një “të drejtë sovraniteti të patjetërsueshme” në përputhje me nenin 3 të Konventës për Ligjin e Detit.

Ai tha se Greqia në të ardhmen mund të zgjasë ujërat e saj territoriale në zona të tjera detare, në përputhje me Konventën për Ligjin e Detit dhe zbatimin e vijës mesatare, ku distanca midis dy brigjeve është më pak se 24 milje.

Mitsotakis po fliste gjatë një debati mbi marrëveshjen e kufijve detarë të Greqisë me Egjiptin dhe një të veçantë me Italinë. Të dy marrëveshjet do të vendosen për të votuar ditën e enjte. Duke folur për marrëveshjet, ai tha “ato kanë rëndësi të madhe historike dhe politike”, raporton Kathemerini.

Mitsotakis u shpreh gjithashtu se në lidhje me qasjen e Greqisë është informuar edhe ministri i Jashtëm Nikos Dendias, i cili sipas tij do të zhvillojë shumë shpejt një vizitë në Tiranë për të komunikuar me autoritetet shqiptare.

Kryeministri Edi Rama pak më parë ju përgjigj komentuesve në mediat sociale, për deklaratat e ministrit të jashtëm grek, Nikos Dendias për të zgjeruar ujërat e saj territorial në 12 milje detare në detin Jon.

“Te rrofte Skenderbeu ne balle kur ne koke ke Saliun dhe flet per “falje detesh” sikur flet per falje rrobash! Hajde shqipe hajde! Nuk falen detet e tokat si rroba o mik, prandaj para se te flasesh per tema te tilla, ulu lexo, rri degjo, informohu e pastaj shprehu dhe ruhu nga genjeshtrat e medha se po te kapen ne gjume, i hengre e ike ne drejtim te paditur”, shkruan Rama në përgjigjen e tij, pas ngacmimit të komentuesit.
Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis told Parliament Wednesday that the government will soon introduce a bill extending Greece’s territorial waters in the Ionian Sea from six to 12 nautical miles.

Mitsotakis said Greece would thus exercise an “inalienable right to sovereignty” in accordance with Article 3 of the Convention on the Law of the Sea.

He said Greece could in the future extend its territorial waters to other maritime areas, in accordance with the Convention on the Law of the Sea and the implementation of the middle line, where the distance between the two coasts is less than 24 miles.

Mitsotakis was speaking during a debate on Greece’s maritime border agreement with Egypt and a separate one with Italy. Both agreements will be put to a vote on Thursday. Speaking about the agreements, he said “they are of great historical and political importance”, reports Kathemerini.

Mitsotakis also said that Foreign Minister Nikos Dendias was informed about Greece’s approach, who according to him will soon pay a visit to Tirana to communicate with the Albanian authorities.

Prime Minister Edi Rama recently responded to commentators on social media, for the statements of Greek Foreign Minister Nikos Dendias to expand its territorial waters to 12 nautical miles in the Ionian Sea.

Long live Skanderbeg on the forehead when you have Sali in your head and talk about “forgiveness of the seas” as if talking about forgiveness of clothes! Come on Albanian come on! The seas and lands are not forgiven like clothes, my friend, so before you talk about such topics, sit down, read, sit and listen, get informed and then express and beware of the big lies that if you are caught asleep, you eat and run away in the direction of sued “, Rama writes in his response, after harassing the commentator.