Drejtoria Vendore e Kufirit dhe Migracionit Gjirokastër këtë të hënë ka bërë një njoftim të rëndësishëm për të gjithë qytetarët të cilët kërkojnë që të lëvizin drejt vendin fqinj se ditën e martë deri të mërkurën në mëngjes kufiri do të jetë i bllokuar.

Sipas njoftimit për shkak të protestës së punonjësve të doganës greke, do të ketë një ndërprerje të punës, duke filluar nga dita e nesërme, datë 24 nëntor, ora lokale greke 07:00 deri në orën 07:00 të datës 25 nëntor.

Ndërkohë mësohet se përjashtim nga ky rregull do të kenë vetëm për udhëtarët këmbësorë, kamionët që transportojnë mallra ushqimore që ruhen në kushte frigoriferike, kamionët që transportojnë kafshët e gjalla dhe automjetet për raste emergjente shëndetësore apo raste vdekjesh.

Njoftimi i plotë:

Autoritetet e Policisë greke, në bazë të një njoftimi zyrtar që i kanë dërguar Policisë Kufitare Kakavije, sqarojnë se për shkak të grevës që do të zhvillohet nga punonjësit e doganës greke, do të ketë një ndërprerje të punës, duke filluar nga dita e nesërme, datë 24 nëntor, ora lokale greke 07:00 deri në orën 07:00 të datës 25 nëntor.

Sqarojmë se gjatë këtij harku kohor, si në hyrje dhe në dalje të doganës greke, nuk do të lejohet kalimi i automjeteve si motoçikleta, autovetura, furgonë që transportojnë qytetarë dhe kamionët që transportojnë mallra.

Përjashtim do të ketë vetëm për udhëtarët këmbësorë, kamionët që transportojnë mallra ushqimore që ruhen në kushte frigoriferike, kamionët që transportojnë kafshët e gjalla dhe automjetet për raste emergjente shëndetësore apo raste vdekjesh.

Policia Kufitare e Kakavije iu bën thirrje të gjithë qytetarëve që duan të udhëtojnë drejt Greqisë, që gjatë këtij harku kohor, të shmangin udhëtimin në drejtim të kësaj pike kalimi.

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin

The Local Directorate of Border and Migration Gjirokastra this Monday has made an important announcement to all citizens who want to move to the neighboring country that on Tuesday until Wednesday morning the border will be blocked.

According to the announcement due to the protest of the Greek customs employees, there will be a work stoppage, starting from the next day, November 24, local Greek time 07:00 until 07:00 on November 25.

Meanwhile, it is learned that the exception to this rule will be only for pedestrians, trucks transporting food goods stored in refrigerated conditions, trucks transporting live animals and vehicles for health emergencies or cases of death.

Full notice:

Greek Police authorities, based on an official notification sent to the Kakavije Border Police, clarify that due to the strike that will take place by Greek customs employees, there will be a work stoppage, starting the next day, dated 24 November, local Greek time 07:00 until 07:00 on 25 November.

We clarify that during this time frame, both at the entrance and exit of the Greek customs, the passage of vehicles such as motorcycles, cars, vans transporting citizens and trucks transporting goods will not be allowed.

Exceptions will be made only for pedestrians, trucks transporting foodstuffs stored in refrigerated conditions, trucks transporting live animals and vehicles for health emergencies or deaths.

Kakavija Border Police calls on all citizens who want to travel to Greece, during this time frame, to avoid traveling towards this crossing point.

Thanking you for your cooperation