Pala greke ka shtyrë vendimi për hapjen e pikës së kalimit kufitar të Kapshticës deri në datën 7 Janar 2021, një lajm ky i konfirmuar nga drejtoria vendore e kufirit dhe emigracionit në Korçë.

Ne datën 20 Nëntor pala greke vendosi mbylljen e plotë të kësaj pike kufitare, ndërkohë që në datën 3 Dhjetor vendimi u ndryshua duke lejuar këmbësorët, kamionët e tonazheve të rënda dhe të mallrave për të hyrë drejt tokës shqiptare.

Për personat të cilët do të duan të shkojnë për në Greqi e vetmja pikë kufitare aktive ngelet ajo e Kakavijës, e cila ende ruan kuotën prej 700 personash.

Për shkak të festave të fundvitit pritet që lëvizjet në hyrje të Republikës së Shqipërisë të shtohen.

The Greek side has postponed the decision to open the Kapshtica border crossing point until January 7, 2021, a news confirmed by the local directorate of border and immigration in Korca.

On November 20, the Greek side decided to close this border crossing completely, while on December 3, the decision was changed by allowing pedestrians, heavy tonnage trucks and goods to enter Albanian territory.

For people who want to go to Greece, the only active border point remains that of Kakavija, which still maintains a quota of 700 people.

Due to the end-of-year holidays, it is expected that the movements at the entrance of the Republic of Albania will increase.