Një aktivitet mjaft i veçantë është organizuar këtë të dielë në qendër të Elbasanit. Bashkia e Elbasanit, në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor dhe në ritmin Jazz & Swing të kuruar nga Hemingway Fan Club Albania, prezantuan mjetet e koleksionit historik shqiptar RETRO të cilat u vendosën në kah të mureve të kalasë për të nisur më pas paradën nëpër rrugët e Elbasanit.

Interesi i qytetarëve elbasanas ka qenë i lartë të cilët kanë soditur me kërshëri këtë event.

I pranishëm kanë qenë edhe kryetari i bashkisë së Elbasanit, Gledian Llatja.

Drejtuesi politik i PS-së së qarkut të Elbasanit, Taulant Balla, u shpreh se ky është një nga aktivitetet në vazhdën e mjaft të tjerëve që realizohen në Elbasan, veçanërisht në fundjava.

Ai nënvizoi se Autoparku, që do të ndërtohet në Elbasan, dhe Kalaja e Elbasanit, do ta shëndërrojnë këtë qytet në atraksion të rëndësishëm turistik.

Më pas ai nuk ka hezituar duke sulmuar Kryetarin e PD-së Lulzim Basha. “ Në Shqipëri-tha Balla-ka dy fushata; ajo e vaksinimit që po bëjmë ne dhe ajo e infektimit që bën Lulzim Basha”.

Gjithashtu Balla e ka cilësuar si qesharak veprimin e PD duke bllokuar sot tunelin e Kërrabës me automjete, ndërsa në Elbasan organizohej ky aktivitet.

A very special activity was organized this Sunday in the center of Elbasan. The Municipality of Elbasan, in cooperation with the General Directorate of Road Transport Services and in the Jazz & Swing rhythm curated by Hemingway Fan Club Albania, presented the vehicles of the Albanian historical collection RETRO which were placed towards the castle walls to start on after the parade through the streets of Elbasan.

The interest of the citizens of Elbasan has been high who have watched this event with curiosity.

The mayor of Elbasan, Gledian Llatja, was also present.

The political leader of the SP of the Elbasan region, Taulant Balla, said that this is one of the activities in the continuation of many others that are realized in Elbasan, especially on weekends.

He underlined that the Autopark, which will be built in Elbasan, and the Elbasan Castle, will turn this city into an important tourist attraction.

Then he did not hesitate to attack the Chairman of the Democratic Party Lulzim Basha. “In Albania,” said Balla, “there are two campaigns; that of the vaccination that we are doing and that of the infection that Lulzim Basha is doing ”.

Balla also described as ridiculous the action of PD by blocking today the tunnel of Kërraba with vehicles, while in Elbasan this activity was organized.
offshore accident lawyer
best motorcycle accident lawyer
18 wheeler accident lawyer san antonio
offshore accident attorney
texas truck accident lawyer
truck accident attorney dallas
good car accident lawyers
houston trucking accident attorney
new york construction accident lawyer
vehicle injury lawyers
california auto accident lawyer
auto accident attorney california
auto accident lawyers in chicago
mesothelioma cancer lawyer
truck accident lawyer dallas
auto injury accident lawyer
dallas truck accident lawyer
personal injury attorneys lafayette la
los angeles truck accident lawyer
boating accident attorney
houston truck accident lawyers
18 wheeler accident attorney
auto accident lawyers california
semi truck accident attorney
car accident attorney denver
brooklyn construction accident lawyer
18 wheeler accident lawyer
houstonbest mesothelioma lawyer
chicago birth injury lawyer
houston wrongful death attorney
houston truck accident attorney
semi truck accident attorneys
accident lawyer phoenix
pensacola auto accident lawyer
trucking accident lawyers
top auto accident attorney
medical malpractice attorney baltimore
truck accident attorney houston
new york construction accident attorney
personal injury attorneys west palm beach