Zbulohet rasti i parë i mutacionit indian të koronavirusit. Bëhet fjalë për një rast të identifkuar në Maqedoninë e Veriut, një shtet kufitar me Shqipërinë.

Javën e kaluar tek një pacient i cili është hospitalizuar në spital privat, është detektuar varianti “indian” i koronavirusit.

“Sipas anketës epidemiologjike të cilën e ka bërë spitali, pacienti është kthyer nga Iraku, ku më parë 10 ditë ka qenë i hospitalizuar, kur është kthyer në vendin, menjëherë me makinë të ndihmës së shpejtë është dërguar në spital. Gjendja e pacientit është stabile dhe nuk është shenjë për rrezik”, ka thënë Filipçe.

Siç njoftohet nga kabineti i Ministrisë së Shëndetësisë, detektimi është bërë tek një pacient i kthyer nga Iraku, i cili është dërguar për trajtim në një spital privat ku edhe prej mostrave të marra ka rezultuar pozitiv.

Mësohet se personi i infektuar kishte qëndruar në spital në Irak për 10 ditë, ndërkohë që me të ardhur në Maqedoninë e Veriut ka vazhduar hospitalizimin.

Ministri i Shëndetësisë, Venko FIlipiçe, sipas Alstat TV, ka deklaruar se do të propozojë deri tek Shtabi i përgjithshëm i Krizës që masat aktuale dhe ora policore të mbesin në fuqi deri më 15 qershor në territorin e gjithë shtetit fqinj.

Varianti indian i Covid shihet si më i rrezikshmi për momentin, dhe se ai nuk luftohet pa një dozë të vetme të vaksinës. Sipas ekspertëve nevojiten të paktën dy doza vaksinash të plotë për të mposhtur këtë lloj mutacioni, që është cilësuar i rrezikshëm në Britaninë e Madhe.

 

The first case of the Indian coronavirus mutation is discovered. It is a case identified in Northern Macedonia, a border country with Albania.

Last week, an “Indian” variant of the coronavirus was detected in a patient who was hospitalized in a private hospital.

“According to the epidemiological survey conducted by the hospital, the patient returned from Iraq, where he was hospitalized 10 days ago, when he returned to the country, he was immediately sent to the hospital by ambulance. “The patient’s condition is stable and is not a sign of danger”, said Filipçe.

As reported by the cabinet of the Ministry of Health, the detection was done on a patient returned from Iraq, who was sent for treatment to a private hospital where the samples taken were positive.

It is learned that the infected person had stayed in the hospital in Iraq for 10 days, while upon arrival in Northern Macedonia he continued to be hospitalized.

The Minister of Health, Venko Filipiçe, according to Alstat TV, has stated that he will propose to the General Staff of the Crisis that the current measures and curfew remain in force until June 15 in the territory of the entire neighboring state.

The Indian variant of Covid is seen as the most dangerous at the moment, and that it is not fought without a single dose of vaccine. According to experts, at least two full doses of vaccine are needed to defeat this type of mutation, which is considered dangerous in the UK.