Dëbimi i menjëhershëm u vendos për një shqiptar 32-vjeçar, i gjetur në gjatë qarkullimit në anët e autostradës 36 në Nibionno. Kjo u konstatua gjatë një kontrolli nga agjentët e Policisë Rrugore Monza.

Denis B kishte një dekret dëbimi nga Italia nga prefekti i Komos nga 5 nëntori 2018, me këtë rast u arrestua, pasi nuk i tregoi lejen e qëndrimit karabinierëve. Më pas në vitin 2019, ai ishte zbuluar nga policia dhe ishte dërguar në kufi për dëbim.

Ditët e fundit ai u ndalua nga agjentët e Policisë Rrugore në Brianza në Nibionno dhe pasi nuk kishte paraqitur lejen, u konstatua se ai duhej të ishte në Shqipëri dhe jo në Ital.

Ai u dënua me 8 muaj nga gjyqtarja Nora Lisa Passoni. Akuza u ngrit sipas mediave italiane, nga prokurori Pietro Bassi. Shqiptari u shoqërua në komisariat në Lecco dhe më pas u dërgua menjëherë në Malpensa për dëbim.
The immediate deportation was decided for a 32-year-old Albanian, found in while driving on the sides of highway 36 in Nibionno. This was ascertained during a check by Monza Traffic Police agents.

Denis B had an expulsion decree from Italy from the prefect of Como from November 5, 2018, on this occasion he was arrested, as he did not show the residence permit to the carabinieri. Then in 2019, he was discovered by police and sent to the border for deportation.

In recent days he was detained by Traffic Police agents in Brianza in Nibionno and after not submitting the permit, it was concluded that he should be in Albania and not in Italy.

He was sentenced to 8 months by Judge Nora Lisa Passoni. The charge was filed according to Italian media, by prosecutor Pietro Bassi. The Albanian was escorted to the police station in Lecco and then immediately sent to Malpensa for deportation.