Gazetari i njohur, Armir Shkurti ka publikuar një video, ku ka treguar sesa rritet niveli i dioksidit të karbonit pas vendosjes së maskës. Sipas gazetarit brenda 1 minuti, pas vendosjes së maskës niveli i CO2 kapërcen limitin. Ky ifundit, ka publikuar gjithashtu edhe një studim, ku thuhet se nëse niveli CO2 kalon 2000 PPM krijohen problem shëndetësore.

Më konkretisht, ky i fundit ka thënë se:

“Nëse niveli i CO2 kalon 2000 PPM ka probleme për shëndetin. Unë isha në Pogradec. Vendi me ajrin më të pastër në Shqipëri. Niveli i CO2 në ajër ishte rreth 430 PPM. Brenda 1 minuti, pas vendosjes së maskës niveli i CO2 kapërceu limitin. Ky është efekti i maskës! Aq më shumë kur të duhet ta mbashë për shumë kohë, përditë!”.

https://www.facebook.com/Armir.Shkurti0/videos/10158288767604724

Well-known journalist, Armir Shkurti has published a video, where he has shown how the level of carbon dioxide increases after putting on the mask. According to the journalist, within 1 minute, after putting on the mask, the CO2 level exceeds the limit. The latter has also published a study, which states that if the CO2 level exceeds 2000 PPM, health problems are created.

More specifically, the latter said that:

“If the CO2 level exceeds 2000 PPM there are health problems. I was in Pogradec. The country with the cleanest air in Albania. The CO2 level in the air was around 430 PPM. Within 1 minute, after applying the mask, the CO2 level exceeded the limit. This is the effect of the mask! Especially when you have to keep it for a long time, every day! ”