Gazetari Shpëtim Zinxhiria, me anën e një postimi në facebook, ka publikuar 8 vdekje misterioze të shqiptarëve në Greqi, gjatë periudhës Shkurt-Tetor 2020. Gazetari bën me dije se nuk ka asnjë qartësim nga ana e autoriteteve greke se në çfarë rrethanash kanë humbur jetën këta persona, si dhe nuk rezulton të ketë asnjë hetim për këto çështje.

Duke bërë një rrëfim kronologjik të detajuar për secilën vdekje, Zinxhiria i kthen sytë nga zoti, për të ndalur tragjeditë, pasi sipas tij shteti shqiptar asnjëherë nuk e ka kthyer kokën dhe të interesohet për emigrantët.

Postimi i plotë: Zoti të vë dorë sesa për shtet vari lesht…!

TETË VDEKJE MISTERIOZE

Historia përsëritet në të njëtën mënyrë për tre dekada me radhë përball një shteti indifferent dhe aspak serioz edhe kur humbasin jetë të kësaj natyre. Një shtet që për gati 30 vite nuk kthehu kokën asnjëherë nga emigracioni kur ka të bëjë me humbje jete në mënyrë misterioze.

Por… Viti 2020 ka regjistruar tetë vdekje misterioze të shqiptarve në Greqi, aq sa deri më sot nuk ka një qartësim se si kanë humbur jeten këta njerëz kur nuk ka asnjë hetim

Lista dhe emrat: 25 /02/ 2020. Një 55-vjeçar shqiptar është gjetur i vdekur të shtunën në një depo në fshatin Shën Seraphim të komunës Kamena Vourla në Lamia.

Të dhënat e para tregojnë se trupi ka qenë i gjakosur në fytyrë, i cili po ekzaminohet nëse vdekja mund të ketë ardhur si pasojë e rënies nga lartësia, apo bëhet fjalë për një ngjarje kriminale. Familja kishte deklaruar më pare zhdukjen e tij.

10/05/2020. Një ngjarje e rëndë është shënuar në Greqi. Një 36-vjecar shqiptar është gjetur i vdekur në qeli. Ngjarja ka ndodhur në burgun e Trikallës në shtetin grek. Një auto-amulancë e transportoi shqiptarin për në spital, por ai mbërriti atje i pajetë.

24/08/2020. Mediat greke raportojnë se një shqiptar 58-vjeçar është gjetur I vdekur në Kavalla. Ai u gjet me plagë i qëlluar me armë zjarri në pjesën e kokës. punonte në mbledhjen e ullinjve, kur është gjetur i pajetë në parcelë nga pronari i tij. 58-vjeçari shqiptar jetonte dhe punonte prej vitesh në zonën e Pagaiu të Kavallas

25/09/2020. Një shqiptar që u zhduk 17 muaj më parë në Nea Filadelfia, është gjendur i vdekur tre ditë më parë në zonën e Tino. Ata kërkuan 17 muaj por fatkeqësisht trupi i Laert Beqaj u gjet i vdekur në një zonë shkëmbore të Andros. Gjurmët e Laert Beqaj u zhdukën në mesnatën e 9 Prillit 2019, ku mendohet se ka rënë në det në zonën midis Tinos dhe Andros më datë 10 Prill 2019.

13/10/2020. Në Zakyntho është gjendur i vdekur, i varur në kangjellat e një vile një shtetas shqiptar. Kangjellat kishin kapur pantallonat xhinse të tij. Shqiptari u gjet sot pa shenja jete. Nuk dihet ekzaktësisht shkaku i vdekjes, por pritet ekspertiza mjeko-ligjore për të përcaktuar gjithçka.

28/10/2020. Gjendet i vdekur 30 vjeçari Fatjon Muslia me banim në Patra. Shkaku i vdekjes mbetet akoma i panjohur…

28/10/2020. Është gjetur i vdekur më plagë të shumta në trup një shqiptar 40 vjeçar baba i një fëmijë. Trupi i tij u gjet nga banorët në zonën Skepasto në Kalavrita. dyshohet se ai eshtë rrëzuar nga motorri, por deri tani nuk zbuluar se si ai humbi jetën në asfalt.

3/11/2020. Ngjarrja ka ndodhur në Kretë rreth 10 ditë më pare dhe që është zbuluar më 3 nëndor 2020. Trupi i viktimës ka qendruar për më shumë se 10 dite në morg. 40-vjeçari Altin Merdini nga Dibra dhe emigrant në Iraklio/Kretë është gjendur i varur pranë K.T.E.L-it në Iraklio. Famijla e tij jeton ne Diber dhe ishte babi i një fëmije, ndërsa viktima eshte njohur po nga një dibran .

O Zot vë dorë …

Journalist Shpëtim Zinxhiria, through a Facebook post, has published 8 mysterious deaths of Albanians in Greece, during the period February-October 2020. The journalist suggests that there is no clarification by the Greek authorities on the circumstances under which they lost their lives. these persons, and there does not appear to be any investigation into these matters.

Making a detailed chronological account of each death, Zinxhiria turns its eyes away from God, to stop the tragedies, because according to him, the Albanian state has never turned its head and is interested in immigrants.

Full post: God gives you more than for a state hanging wool…!

EIGHT MYSTERIOUS DEATH

History repeats itself in the same way for three decades in the face of an indifferent and not at all serious state even when they lose lives of this nature. A state that for almost 30 years never turned its head from emigration when it comes to mysteriously losing lives.

But 2020 The year 2020 has recorded eight mysterious deaths of Albanians in Greece, so much so that to date there is no clarification of how these people lost their lives when there is no investigation

List and names: 25/02 / 2020. A 55-year-old Albanian was found dead on Saturday in a warehouse in the village of Shën Seraphim in the municipality of Kamena Vourla in Lamia.

Preliminary data show that the body was bleeding in the face, which is being examined if the death may have come as a result of falling from a height, or it is a criminal event. The family had previously declared his disappearance.

05/10/2020. A serious event has been recorded in Greece. A 36-year-old Albanian was found dead in his cell. The incident took place in Trikala prison in the Greek state. An ambulance transported the Albanian to the hospital, but he arrived there dead.

08/24/2020. Greek media report that a 58-year-old Albanian was found dead in Kavala. He was found with gunshot wounds to the head. was working in the olive grove when he was found dead on the plot by his owner. The 58-year-old Albanian lived and worked for years in the Pagaiu area of ​​Kavala

09/25/2020. An Albanian who disappeared 17 months ago in Nea Philadelphia, was found dead three days ago in the Tino area. They searched for 17 months but unfortunately Laert Beqaj’s body was found dead in a rocky area of ​​Andros. The traces of Laert Beqaj disappeared at midnight on April 9, 2019, where it is thought to have fallen into the sea in the area between Tinos and Andros on April 10, 2019.

10/13/2020. An Albanian citizen was found dead in Zakyntho, hanging on the railings of a villa. The railings had caught his jeans. The Albanian was found today without signs of life. The exact cause of death is not known, but forensic expertise is expected to determine everything.

10/28/2020. Fatjon Muslia, 30, living in Patra, is found dead. The cause of death remains unknown…

10/28/2020. A 40-year-old Albanian father of a child was found dead with multiple wounds on his body. His body was found by residents in the Skepasto area in Kalavrita. it is suspected that he was knocked down by the engine, but so far it has not been revealed how he lost his life on the asphalt.

03/11/2020. The incident took place in Crete about 10 days ago and was discovered on November 3, 2020. The victim’s body remained in the morgue for more than 10 days. Altin Merdini, 40, from Dibra and an immigrant in Heraklion / Crete, was found hanged by the K.T.E.L. in Heraklion. His family lives in Diber and was the father of a child, while the victim is known from Dibra.

O God give up…