Gazetari Artur Bibe tha në “Wake Up” se Greqia mund të hapë kufijtë me Shqipërinë pas 15 majit, deri në 1 qershor.

“Me Shqipërinë kemi shifra shumë të larta të infektimit, nuk bëhet fjalë që të kemi një hapje të shpejtë nëse nuk vaksinohet më përpara 30% e popullsisë dhe pjesa tjetër të ajo që i themi imuniteti i tufës.

Këto shifra i llogarisim që Shqipëria mund t’i kapë rreth mesit të majit dhe fundit të tij. Kështu që, koha më e përshtatshme që autoritetet greke thonë se mund t’i hapin me Shqipërinë është pas 15 majit dhe deri në 1 qershor. Besoj se kalkulimet aty na nxjerrin.

Në Shqipëri nuk bëhet kujdes dhe shumë qytetarë falsifikojnë testet. Fajin e kanë autoritetet shqiptare që nuk marrin masa për falsifikatorët”, sqaroi ai.

Journalist Artur Bibe said in “Wake Up” that Greece can open its borders with Albania after May 15, until June 1.

“With Albania we have very high infection rates, it is not a question of having a quick opening if 30% of the population and the rest of what we call the herd immunity are not vaccinated beforehand.

We calculate these figures that Albania can catch around the middle of May and its end. So, the most convenient time that the Greek authorities say they can open with Albania is after May 15 and until June 1. I believe the calculations there get us out.

In Albania no care is taken and many citizens falsify the tests. “It is the fault of the Albanian authorities that they do not take measures against the counterfeiters”, he explained.