Gjithashtu janë 22 dëshmi nga qytetarët që ndodheshin pranë vendit të ngjarjes dhe i panë vrasësit, të maskuar të qëllonin mbi gazetarin dhe të largoheshin me shpejtësi.

Një tjetër provë e fortë në duart e hetuesve, që konsiderohet si “minierë ari” është telefoni i gazetarit, kontaktet e fundit, mesazhet, tabulatet dhe gjithçka tjetër pritet që të ndihmojë autoritetet për të shkuar në gjurmët e autorëve.

Mediat greke shkruajnë se hetuesit dyshojnë se autorët që kanë kryer ekzekutimin janë dy shqiptarë të cilët kanë bashkëpunuar me grupet kriminale greke, por deri tani nuk asgjë konkrete.

Greek media have published another video of the moment when the perpetrators leave the scene, three minutes after the execution of journalist George Karaivaz. Security cameras fixed the two killers on the motorcycle near the journalist’s house.

According to the press of the neighboring country in the hands of the authorities are over 100 videos that show the entire itinerary of the movement of the perpetrators from pursuit to departure from the scene.

There are also 22 testimonies from citizens who were near the scene and saw the killers, disguised, shooting at the journalist and leaving quickly.

Another strong test in the hands of investigators, which is considered a “gold mine” is the journalist’s phone, recent contacts, messages, tabulations and everything else is expected to help the authorities to follow in the footsteps of the perpetrators.

Greek media in some articles wrote today that investigators suspect that the perpetrators of the execution are two Albanians who have collaborated with Greek criminal groups, but so far nothing concrete.