Duket se shtetasit nga Shqipëria dhe ata nga Kosova do të mund të udhëtojnë drejt BE-së javën e ardhshme. Të paktën këtë të lë të kuptosh një draft i hartuar nga zyrtarët e unionit, në lidhje me cilët nga vendet do të lejohen të udhëtojnë drejt vendeve të Bashkimit Evropian.

Ende ka debate nëse kufijtë e BE-së duhen hapur më 1 korrik apo më vonë, duke parë dhe rritjen e numrave të të infektuarve thuajse kudo në glob.

Lista tashmë ka ngjallur polemika, pasi burimet zbuluan se Shtetet e Bashkuara – vendi i prekur më keq në të gjithë botën nga COVID-19 me më shumë se 2.4 milion raste, nuk është në të.

Brazili dhe Rusia gjithashtu besohet se janë në listën e mos-hyrjes për shkak të përgjigjeve të tyre ndaj virusit.

LISTA e siguruar nga: Euro News

Vatican City, Monaco, Montenegro, Andorra, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Ukraine, Albania, Turkey, Kosovo, Democratic People’s Republic of Korea, Turkmenistan, Vietnam, China, Thailand, Myanmar, Mongolia, Japan, South Korea, Georgia, Bhutan, Lebanon, Indonesia, Uzbekistan, India, Tajikistan, Kazakhstan, Palau, New Zeland, Australia, Dominica, Bahamas, Saint Lucia, Uruguay, Jamaica, Cuba, Guyana, Paraguay, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica.

 

It seems that citizens from Albania and those from Kosovo will be able to travel to the EU next week. At least that’s what a draft drafted by union officials suggests, about which countries will be allowed to travel to European Union countries.

There is still debate over whether EU borders should be opened on July 1 or later, given the growing number of infected people almost everywhere on the globe.

The list has already sparked controversy, as sources revealed that the United States – the worst-affected country in the world by COVID-19 with more than 2.4 million cases – is not in it.

Brazil and Russia are also believed to be on the non-entry list because of their responses to the virus.

LIST provided by: Euro News

Vatican City, Monaco, Montenegro, Andorra, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Ukraine, Albania, Turkey, Kosovo, Democratic People’s Republic of Korea, Turkmenistan, Vietnam, China, Thailand, Myanmar, Mongolia, Japan, South Korea, Georgia, Bhutan, Lebanon, Indonesia, Uzbekistan, India, Tajikistan, Kazakhstan, Palau, New Zealand, Australia, Dominica, Bahamas, Saint Lucia, Uruguay, Jamaica, Cuba, Guyana, Paraguay, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica.