Partia Demokratike ka ndezur motorët për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Pak ditë më parë kryesia e PD-së miratoi udhëzimin që i hap rrugë procesit të përzgjedhjes së kandidatëve për deputet nga anëtarësia.

Procesi përbëhet nga katër faza dhe me miratimin e tij, PD thotë se ka hapur “de facto” fushatën elektorale. Udhëzimi parashikon ngritjen e një komisioni të vlerësimit të kandidaturave, që do të drejtohet nga Genc Ruli.

Ndërkohë në qytetin e Elbasanit, ku ndahen 14 mandate deputetësh, është zbardhure dhe lista me kandidatët për deputetë, të cilët janë propozuar nga struktura e Partisë Demokratike në këtë qytet.

Në listën prej 26 personash mbeten ish-deputetë Luciano Boci, Endri Hasa, Aurel Bylykbashi.

Po ashtu PD ka zgjedhur edhe figura me integritet akademik, si janë Gent Shabanaj, mjek; Rexhep Rada – pedagog, Dr Informatike, Ekonomi; Lorenc Hastopalli – jurist; Zamir Muzhaqi – ish sekretar i pergjithshem i Prefektures; Edmond Bicoku – pedagog fizkulture; Shefqet Deliallisi – ish prefekt; Vangjel Kallajxhiu – jurist; Viktor Bello – ish drejtor Ujesjelles; Elior Vila – pedagog, Dr Informatike; Evald Serreqi – pedagog; Taulant Zeneli – ish drejtor Bashkia Tirane; Qani Xhafa – ish kryetar komune; Durim Cekrezi – ish kryetar komune;

Ndërkohë në listë për deputetë nuk kanë munguar edhe figurat femërore të cilat janë, Zheni Gjergji – mjeke; Nada Krypa – pedagoge Manaxhimi; Sonila Daiu – pedagoge Anglishteje; Eliona Gremi – pedagoge Finance; Mimoza Hasekiu – ish prefekte; Mirela Karabina – aktiviste; Etleva Haxhihyseni – pedagoge; Elsa Gega – pedagoge Marketingu; Majlinda Kaculi – ish anëtare keshilli bashkiak.

Identifikimi i kandidatëve duhet të mbyllet brenda 31 korrikut, ndërsa faza e dytë, ajo e seleksionimit duhet të përfundojë më 15 shtator, për t’i lënë kohë anëtarësisë së PD-së që të shprehet me votë mbi kandidatët deri më 30 shtator.

Luçiano Boçi
Endri Hasa
Edmond Spaho
Fitim Zekthi
Ardjan Turku
Mimoza Hasekiu
Zheni Gjergji
Sonila Daiu
Eugen Isai (Për kryebashkiak)
Aurel Bylykbashi (Për kryebashkiak)
Edmond Biçoku
Nada Krypa
Taulant Zeneli
Mimoza Hasakeiu
Mirela Karabina
Armando Kllogjeri
Dritan Cani (Për kryetar bashkie Belsh)
Juela Hamati
Erlind Gurra

The Democratic Party has started the engines for the upcoming parliamentary elections. A few days ago, the DP leadership approved the instruction that paves the way for the process of selecting candidates for MPs from membership.

The process consists of four phases and with its approval, the DP says it has launched a “de facto” election campaign. The instruction envisages the establishment of a candidacy evaluation commission, which will be chaired by Genc Ruli.

Meanwhile, in the city of Elbasan, where 14 seats are allocated, the list of candidates for MPs has been whitewashed, who have been proposed by the structure of the Democratic Party in this city.

In the list of 26 people remain former MPs Luciano Boci, Endri Hasa, Aurel Bylykbashi.

The DP has also elected figures with academic integrity, such as Gent Shabanaj, doctor; Rexhep Rada – lecturer, Dr. Informatics, Economics; Lorenc Hastopalli – lawyer; Zamir Muzhaqi – former Secretary General of the Prefecture; Edmond Bicoku – physical education pedagogue; Shefqet Deliallisi – former prefect; Vangjel Kallajxhiu – lawyer; Viktor Bello – former director of Aqueduct; Elior Vila – lecturer, Dr. Informatics; Evald Serreqi – pedagogue; Taulant Zeneli – former director of the Municipality of Tirana; Qani Xhafa – former mayor; Durim Cekrezi – former mayor;

Meanwhile, the list of deputies did not lack female figures, which are, Zheni Gjergji – doctor; Nada Krypa – Management lecturer; Sonila Daiu – English teacher; Eliona Gremi – lecturer in Finance; Mimoza Hasekiu – former prefect; Mirela Karabina – activist; Etleva Haxhihyseni – pedagogue; Elsa Gega – Marketing lecturer; Majlinda Kaculi – former member of the municipal council.

The identification of candidates must be completed by July 31, while the second phase, that of selection, must be completed by September 15, to allow time for the DP membership to vote on the candidates until September 30.