Policia e Shkodrës ka lokalizuar vendodhjen e 25-vjeçarit Daniel Pepaj, i cili akuzohet se është autor i vrasjes së dy kushërinjve Klement Pepaj dhe Vilson Çutaj, për shkak të konfliktit për kanabisin.

Bëhet me dije se i riu është lokalizuar në periferi të Podgoricës në Mal të Zi, ku po qëndron pasi u arratis menjëherë pas krimit.

Sakaq mësohet se hetuesit kanë bindjen se 25-vjeçari Pepaj është i armatosur, prandaj kanë nisur negociatat për dorëzimin e tij.

Po ashtu policia ka kontaktuar edhe familjarët e të riut për të mundur dorëzimin pranë autoriteteve, me qëllim përballjen me drejtësinë, por dhe zbardhjen e detajeve të paqarta lidhur me ngjarjen, siç është dhe fenomeni i kultivimit të kanabisit në zonën sipër fshatit Vrith.

Dinamika e ngjarjes

Prifti i fshatit, i cili ka marrë pjesë në operacionet e kërkimit të Vilson Cutajt dhe Klement Pepajt, i ka kërkuar Rrok Pepajt që të tregojë vendin e krimit duke i thënë se është mallkim i parikuperushëm nëse di diçka dhe e fsheh. Kjo e ka vendosur Pepajn në situatë të vështirë dhe ka vendosur të tregojë gjithçka. Ai ka rrëfyer gjithçka duke çuar policinë por edhe vetë atë drejt vendngjarjes. Trupat janë gjetur 3 metra distancë nga njëri-tjetri, ishin të nxirë totalisht.

Njëri është gjetur i shtrirë në pozicionin që ka rënë, Klementi, ndërsa Vilsoni thotë një burim i sigurt, është gjetur pak më larg, dhe ishte zvarritur pak metra nga vendi ku ka rënë fillimisht. Burimi thotë se po të ishin gjetur shpejt, Vilsoni mund të kishte mbijetuar. Telefonin e Çutajt e kishte marrë Danjeli, pasi ka pasur dyshime se mbijeton dhe iu përgjigjet telefonatave apo do bënte ndonjë telefonatë.

Ngjarja e nisur në Bajzë, ka bërë që Klementi dhe Vilsoni ta detyrojnë Danjelin të betohet për 50 kg drogë që kishte humbur. Për këtë e kanë dërguar në kishën e Bajzës ku edhe është betuar. Por nën dhunën e fortë edhe pas betimit, Danjeli ka pranuar se e ka vjedhur hashashin. I ka drejtuar drejt parcelës së tij. Aty ai kishte ndërtuar një çadër ku linte materialet e punës dhe flinte. Në fakt i ka futur në kurth 2 të rinjtë, që kishin shkuar të merrnin plaçkën e tyre, duke nxjerrë kallashin nga çadra dhe qëlluar në drejtim të Klementit, që e ka kapur një plumb në ballë dhe Vilsonit me dy plumba në brinjë.

 

Shkodra police have located the location of 25-year-old Daniel Pepaj, who is accused of being the perpetrator of the murder of two cousins ​​Klement Pepaj and Vilson Çutaj, due to the cannabis conflict.

It is reported that the young man is located on the outskirts of Podgorica in Montenegro, where he is staying after fleeing immediately after the crime.

It is learned that investigators are convinced that 25-year-old Pepaj is armed, so negotiations have begun for his surrender.

The police have also contacted the family members of the young man to be able to surrender to the authorities, in order to face justice, but also to clarify the unclear details about the event, such as the phenomenon of cannabis cultivation in the area above the village of Vrith.

Event dynamics

The priest of the village, who took part in the search operations of Vilson Cutaj and Klement Pepaj, asked Rrok Pepaj to show the crime scene, telling him that it is an insurmountable curse if he knows something and hides it. This has put Pepaj in a difficult situation and he has decided to show everything. He confessed everything leading the police but also himself to the scene. The bodies were found 3 meters away from each other, were totally blackened.

One was found lying in the fallen position, Clement, while Wilson says a reliable source, was found a little further away, and was dragged a few feet from where he initially fell. The source says that if they had been found quickly, Wilson could have survived. Çutaj’s phone was taken by Danjeli, as there were suspicions that he survived and answered the calls or would make a call.

The event started in Bajza, has made Clement and Wilson force Danjel to swear for 50 kg of drugs he had lost. For this they sent him to the church of Bajza where he swore. But under strong violence even after the oath, Danjeli admitted that he stole hashish. He directed them towards his plot. There he had set up a tent where he left his work materials and slept. He actually trapped the 2 young men, who had gone to get their loot, pulling the cane out of the tent and shooting in the direction of Clement, who caught a bullet in the forehead and Wilson with two bullets in the ribs.