Nëse do të shihnit një fole grerëzash me siguri do t’i qëndronit sa më larg. Por mesa duket jo çdokush do të bënte të njëjtën gjë pasi ky burrë që shihni në foto nuk e ka aspak problem të kapë një fole grerëzash dhe jo vetëm kaq, ta hajë atë. Burri i cili nuk është identifikuar ende, i drejtohej ish të dashurës së tij me fjalë fyese dhe vazhdon të hajë grerëzat në folenë e tyre: “Ti doje atë, e përdalë? Vërtet atë doje?”

Ai më pas thotë: “A je e sigurt për këtë?” Ndërkohë që vazhdon të përtypë insektet.

Pasi hëngri të gjithë grerëzat të cilat rezultojnë të jenë edhe një burim i shkëlqyer proteinash dhe pjesën e mbetur të folesë, ai vazhdon të thotë: Ja e bëra! Nuk bëhet e ditur se çfarë ka ndodhur mes çiftit por veprimi i çuditshëm i burrit të lë përshtypjen sikur ata janë ndarë për shkak të një insekti.

Burimi: UNILAD

If you could see a wasp nest, you would probably stay away from it. But apparently not everyone would do the same as this man you see in the picture has no problem catching a wasp nest and not only that, eating it. The man, who has not yet been identified, addressed his ex-girlfriend with insulting words and continues to eat wasps in their nest: “You loved him, you bastard? Did you really want that? ”

He then says, “Are you sure about that?” While continuing to chew insects.

After eating all the wasps which turn out to be also an excellent source of protein and the rest of the nest, he goes on to say: Here I am! It is not known what happened between the couple but the strange action of the husband leaves the impression as if they are separated due to an insect.