Ministrja e Arsimit, Evis Kushi ka publikuar një postim në rrjete sociale, ku shkruan se në mandatin e ardhshëm të Partisë Socialiste, gjuha angleze do të ketë një prioritet të madh. Ajo ka bërë me dije se mësimi i gjuhës së huaj anglisht do të nisi që në klasë të parë.

“Gjatë këtij mandati vëmendja jonë ka qenë në forcimin e kurrikulave, kapaciteteve dhe cilësisë së mësimdhënies në anglisht, duke arritur në kushtet kur gjatë mandatit të ardhshëm do të bëhet i mundur fillimi i mësimit të anglishtes që nga klasa e parë.” – shkruan ajo në postimin e saj.

The Minister of Education, Evis Kushi has published a post on social networks, where she writes that in the next mandate of the Socialist Party, the English language will have a great priority. She has indicated that learning a foreign language English will start in the first grade.

“During this term, our focus has been on strengthening the curricula, capacities and quality of teaching in English, reaching the conditions when during the next term it will be possible to start learning English from the first grade.” – she writes in her post.