Ministria e Arsimit njofton të gjithë maturantët për datat e provimeve të vitit 2021.

Në udhëzimin e publikuar nga Ministria e Arsimit bëhet me dije se provimi i lëndës së Matematikës do të zhvillohet më 11 qershor, ndërsa provimi i Letërsisë do të zhvillohet më datë 7 qershor 2021.

Provimi i  ‘Lëndës me zgjedhje’ do të zhvillohet më 15 qershor dhe provimi i Gjuhës së Huaj do të zhvillohet më datë 3 qershor.

Provimi do të zgjasë 2 orë e 30 minuta dhe do të nisë në orën 10:00.

The Ministry of Education notifies all graduates of the exam dates of 2021.

The instruction published by the Ministry of Education states that the Mathematics exam will take place on June 11, while the Literature exam will take place on June 7, 2021.

The ‘Elective’ exam will take place on June 15 and the Foreign Language exam will take place on June 3.

The exam will last 2 hours and 30 minutes and will start at 10:00.