Thënia e famshme “Kur ngatërrohesh me një dem, merr brirët”, duket se është mjaft e përshtatshme për këtë situatë. Një video e një demi që përplas një makinë dhe e ngre atë sikur të kishte një peshë të vogël është bërë virale në rrjete sociale.

Videoja tregon demin që arrin ta “shkulë” makinën e bardhë me brirët e tij në mes të rrugës para se makina të përplaset në tokë. Demi i tërbuar ngre automjetin dhe e rrotullon atë 180 gradë.

The famous saying “When you mess with a bull, take the horns”, seems to be quite appropriate for this situation. A video of a bull crashing into a car and lifting it as if it had a small weight has gone viral on social media.

The video shows the bull managing to “pull” the white car with its horns in the middle of the road before the car crashes to the ground. The rabid bull lifts the vehicle and rotates it 180 degrees.