Një kallamar gjigand dhe jashtëzakonisht i rrallë që jeton në thellësi të deteve, u gjet i ngordhur në brigjet e Gjirit të Britanisë në Afrikën e Jugut, duke lënë të shtangur banorët e zonës.

Përbindëshi i detit, i cili peshonte rreth 200 kg, ka një gojë të ngjashme me sqepin, ku takohen tentakulat e saj.

Kallamari gjigant është thuajse i pakapshëm, pasi asnjëherë nuk është fotografuar i gjallë që para vitit 2002.

Kjo e bën grupin që e pa jashtëzakonisht me fat që pati një “takim” me përbindëshin e rrallë të detit.

Kallamari gjigant mund të rritet deri në 13 metra gjatësi, ndërsa përmasat e tyre të frikshme mendohet se kanë frymëzuar ekzistencën e “Kraken”, një përbindësh mitologjik i detit.

Pamjet e filmuara nga dëshmitarët tregojnë përbindëshin e detit të paprekur, i cili ka sy jashtëzakonisht të mëdhenj, që konsiderohen si më të mëdhenjtë në mbretërinë e kafshëve, dhe tetë tentakulat ‘përcëlluese’.

Goja e madhe si sqepi përdoret nga kallamari gjigand për të gllabëruer prenë e tij në thellësitë e detit, që zakonisht janë peshqit dhe disa specie më të vogla kallamarësh, të cilët i tërheq drejt gojës me tentakulat e saj.

Të shohësh një kallamar gjigant në bregdet është diçka shumë e pazakontë, pasi këto krijesa detare jetojnë më shumë se 3 mijë metra nën sipërfaqen e oqeanit.

Në fillim të këtij viti, shkencëtarët zbuluan se kallamari gjigant kishte një inteligjencë tepër të lartë, jo shumë larg asaj të një njeriu.

Biologët e kanë marrë trupin e kallamarit gjigant, i cili do të jetë objekt studimi për ta.

A giant and extremely rare squid that lives in the depths of the seas has been found dead on the shores of the British Gulf in South Africa, leaving residents of the area stunned.

The sea monster, which weighed about 200 kg, has a beak-like mouth, where its tentacles meet.

The giant squid is almost elusive, as it has never been photographed alive since 2002.

This makes the group extremely lucky to have had a “meeting” with the rare sea monster.

The giant squid can grow up to 13 feet [13 m] in length, and its frightening size is thought to have inspired the existence of the Kraken, a mythological monster of the sea.

Witnesses filmed showing the monster of the untouched sea, which has extremely large eyes, which are considered to be the largest in the animal kingdom, and the eight tentacles ‘scorching’.

The large beak-like mouth is used by the giant squid to swallow its prey in the depths of the sea, which are usually fish and some smaller species of squid, which it pulls towards its mouth with its tentacles.

Seeing a giant squid on the coast is something very unusual, as these marine creatures live more than 3,000 meters below the surface of the ocean.

Earlier this year, scientists discovered that giant squid had a very high intelligence, not far from that of a human.

Biologists have taken the body of the giant squid, which will be the subject of study for them.