Një ngjarje e rëndë ka tronditur jo vetëm qytetin e pogradecit ku ka ndodhur, por gjithë Shqipërinë. Një 13-vjeçare është abuzuar seksualisht nga një 46-vjeçar dhe e mitura ka arritur ta denoncojë, kështu që Blerim Bozgjani është arrestuar. Mirëpo nëna e 13-vjeçares ka rrëfyer detaje të tjera në lidhje me ngjarjen e rëndë. Në një intervistë ajo tha se vajza rrinte e mërzitur gjithë kohës. Sa i përket mohimit që 46-vjeçari i ka bërë veprimit kriminal, ai është shprehur se gjithë kjo histori është sajuar nga familjarët e 13- vjeçares.

Nëna shprehet:

Vajza qëndronte e mërzitur gjatë gjithë kohës erdhi në shtëpi dhe kërkoi të merrte në telefon policinë. Ai pohonte gjithmonë se do na ndihmonte, do ta ndihmonte pasi edhe vajza e atij është një moshë me vajzën. Ne në atë fshat kemi dy vite që jetojmë, ai na pohoi se do ta ndihmonte për në shkollë. Por ne duke qenë në gjendje të keqe ekonomike pranuam që ai të kujdesej për vajzën dhe të na ndihmonte. Ne nuk e dinim se çfarë mund të na ndodhte më pas. E çoi bashkëshortin në një punë dhe ai nuk qëndroi atje. Kishte dy vite që kujdesej për vajzën, e çonte në shkollë e shoqëronte dhe e sillte. Vajza jetonte me ne, por ai kishte edhe dy goca të tjera dhe bashkëshorten. Ai abuzonte me vajzën te shtëpia dy katëshe. Vajza është abuzuar muajt e fundit. Që nga momenti që u zbulua ky skandali nuk i kemi parë më aty, janë larguar nga fshati. Çupa ime ka të drejtë, ai është mashtrues, gënjen, të dënohet me burg të përjetshëm. Ata na kishin pasur interes, ata na mashtruan. Unë dua të largohet nga shtëpia. Të zhduket vetëm ai, në burg të përjetshëm që na mashtroi, na gënjeu. Ka ardhur një psikologe, vajza ndodhet nën kujdesin e shtetit, i dolën në krahë.

A serious event has shaken not only the city of Pogradec where it happened, but all of Albania. A 13-year-old was sexually abused by a 46-year-old and the minor managed to denounce her, so Blerim Bozgjani was arrested. But the mother of the 13-year-old has confessed other details about the serious event. In an interview she said the girl was upset all the time. Regarding the denial that the 46-year-old has made of the criminal act, he said that this whole story was fabricated by the 13-year-old’s family.

The mother says:

The girl was upset all the time came home and asked to call the police. He always claimed that he would help us, he would help her as his daughter is the same age as the girl. We have been living in that village for two years, he told us that he would help him to school. But we being in a bad economic situation accepted that he would take care of the girl and help us. We did not know what could happen to us next. She took her husband to work and he did not stay there. He had been caring for the girl for two years, taking her to school, accompanying her and bringing her. The girl lived with us, but he also had two other girls and his wife. He abused the girl at the two-story house. The girl has been abused in recent months. From the moment this scandal was discovered we have not seen them there anymore, they have left the village. My maid is right, he is a cheater, he lies, to be sentenced to life imprisonment. They had an interest in us, they deceived us. I want to leave home. To disappear only he, in life imprisonment who deceived us, lied to us. A psychologist came, the girl is under the care of the state, they came out in her arms.