Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në një familje nga Tirana. Raportohet se një vajzë 23-vjeçare shqiptare, e quajtur Sonila Jashari, që prej tri javësh rezulton e zhdukur në Itali. Nëna e saj thotë se ajo punonte si pjatalarëse në shtëpinë e një gruaje nga Elbasani e quajtur Silva Shukli, por që jetonte në Itali. Nëna e të resë ka thënë për Report Tv se dyshojnë që pas ngjarjes fshihet vëllai i Silvës, i quajtur Gazi dhe që merret me trafikim femrash. Ajo shtoi se vajza e saj kishte shkuar një ditë në plazh me Gazin.

Nëna tha: Zonja në Itali që do ta mbante quhej Silva Shukli nga Elbasani. Vajza na merrte në telefon dhe na thoshte se ishte mirë dhe punonte. Pas dy javëve Silva, na njofton se vajza ishte larguar. Ajo na pyeti nëse kishte mbërritur në Shqipëri. Ndërkohë që Sonila kishte humbur, Silva na njoftoi një javë më pas. Ne dyshojmë tek vëllai i Silvës, Gazi pasi ai është marr me trafik femrash. Një ditë kishte shkuar me Sonilën për të bërë plazh. Sonila kishte marr vetëm kartën e identiterit me vete, pasaportën e kishte lënë aty. Ato dy javë që vajza ndodhej atje kishte ikur një ditë në plazh me vëllain e Silvës.Ne dyshojmë tek ajo familje, pasi ata na e pritën vajzën, ne nuk ia kishim cuar vëllait të saj. Dyshoj se Gazi nga Elbasanit ka gisht në këtë punë. Kur ne i thamë se do t’i de-vecnonconim, Silva na bëri presion duke na thënë se do të na vriste. Denoncimin e kemi bërë edhe në policinë e Tiranës. Pasaporta e vajzës ndodhet tek Silva. Dua të di vetëm nëse është gjallë.

E ëma shton se ditën kur Sonila u zhduk, kishte me vete vetëm kartën e identitetit, ndërsa pasaportën e kishte lënë në vendin e punës. Ndërkohë e ëma ka deklaruar se në momentin që kanë thënë se do bëjmë denoncimin në polici, Silva i ka kërcënuar duke u thënë se do i ‘eliminonte’. Nga ana tjetër gruaja që strehonte vajzën nga Tirana, ka komunikuar me familjen Jashari dhe i ka thënë se Sonila ishte larguar prej një jave, duke u justifikuar me faktin se mos ndoshta kishte mbërritur në Shqipëri.

A serious incident occurred in a family from Tirana. It is reported that a 23-year-old Albanian girl, named Sonila Jashari, has been missing in Italy for three weeks. Her mother says that she worked as a dishwasher in the house of a woman from Elbasan named Silva Shukli, but who lived in Italy. The young woman’s mother told Report Tv that they suspect that Silva’s brother, named Gazi, is hiding behind the event and that he deals with female trafficking. She added that her daughter had gone to the beach one day with Gazi.

The mother said: The lady in Italy who would hold her was called Silva Shukli from Elbasan. The girl would call us and tell us she was fine and working. After two weeks Silva informs us that the girl was gone. She asked us if she had arrived in Albania. While Sonila was missing, Silva informed us a week later. We suspect Silva’s brother, Gazi, as he is involved in female trafficking. One day he had gone with Sonila to the beach. Sonila had only taken her ID card with her, she had left her passport there. Those two weeks that the girl was there had gone one day to the beach with Silva’s brother. We suspect that family, after they welcomed our daughter, we had not taken her to her brother. I suspect that Gazi from Elbasan has a hand in this matter. When we told him we were going to de-veconize them, Silva pressured us, saying he was going to kill us. We also made the denunciation to the Tirana police. The girl’s passport is in Silva. I just want to know if he is alive.

The mother adds that the day Sonila disappeared, she had only her ID card with her, while she had left her passport at work. Meanwhile, the mother stated that at the moment they said that we would report it to the police, Silva threatened them, telling them that he would ‘eliminate’ them. On the other hand, the woman who was sheltering the girl from Tirana, communicated with the Jashari family and told her that Sonila had been away for a week, justifying herself with the fact that she might not have arrived in Albania.