“Historia ime”, në Tv Klan solli ditën e sotme historinë e pazakontë të një nëne, e cila kërkon drejtesi, pasi i biri me probleme të shëndetit mendorë është bërë pre e një abuzimi seksual nga fqinji.

Në studio, Mira ka treguar se prej 33 vitesh ajo kujdeset për djalin e saj dhe ngjarja e cila ka ndodhur në Prill të vitit të kaluar ka shënjuar jetën e djalit, por edhe të gjithë familjes.

Gruaja rrëfen se i biri është abuzuar seksualisht nga një burrë 60 vjeç, i cili ka pasur poshtë shtepisë së tyre një bar kafe. Ajo e mori vesh ngjarjen nga rrjetet sociale, kur pa një video të publikuar, në të cilën i biri ishte abuzuar seksualisht prej fqinjit.

Nuk mundi ta shihte videon e plotë, madje edhe sot refuzon ta shohë atë. Gruaja ka bërë rrëfimin në polici, por personi është zhdukur që prej asaj dite që video u bë publike.

Mirela Milori: Çfarë ndodhi në Prill të vitit të kaluar?

Mira: Ne ishim në shtëpi, ishte ora 9 e mëngjesit, na marrin nga Italia në telefon, kishte ardhur çupa ime dhe po pinim kafe. Hape i thotë çupës Facebook-un tha. Po çfarë ka tha ajo? Po hapeni, hapeni! Kur e hapëm dhe pamë djalin, na u errësuan sytë, nuk pamë tjetër çfarë kishte. Ngelëm tani dhe nuk dinim ku të vinim. Na thotë shko dhe gjeje atë, shkoj unë tek lokali i tij me çupën.

Mirela Milori: Ta sqarojmë pak, në Facebook ishte hedhur një video?

Mira: Në fillim fotografi dhe ne në moment menduam mos ishte ndonjë, kanë bërë siç tallen ndonjë foto. Edhe po shikoheshim të dyja në sy, po ku të vinim, se na u errën sytë dhe nuk pamë kush ishte poshtë këtij. Kur më vonë na thanë, shkoni se është filani dhe është video. Neve videon nuk e kemi parë dhe as nuk do ta shikoj deri sa të vete pranë burrit atje, se nuk e shikoj dot. Ata që e kanë parë thonë që nuk shikohet. Unë se kam parë dhe nuk dua ta shikoj.

Mirela Milori: Video është e rëndë! Ne e kemi videon dhe padiskutim as na shkoi mendja për ta transmetuar, por për ta verifikuar rastin. Mund t’ju them që video është e rëndë. E njihnit personin?

Mira: E njihnim posi!

Mirela Milori: Kishte një lokal pranë shtëpisë suaj?

Mira: Po!

Mirela Milori: Djali ishte i pavetëdijshëm? Kishte pirë?

Mira: Nuk e di. E marr ndonjëherë dhe i them, se nuk dua t’ja kujtoj shumë!

Mirela Milori: Një burrë në moshë të madhe, duke përfituar nga gjendja e djalit ka bërë veprime të turpshme me të dhe ju shkoni në lokalin e këtij zotërisë?

Mira: Vajti çupa po bërtiste. Si s’të vjen turp? Të të vijë rëndë? Ti t’ja bësh djalit këtë? Ai ngeli! Ishte edhe e motra banakiere dhe i vëllai kamarier. Edhe doli ai tha, çfarë kini dhe gjoja i ra të fikët të vëllait, sikur nuk dinte gjë që i vëllai bënte këto gjëra. Na morën ne dhe dolëm përjashta, na erdhi keq se njerëz jemi. Jo do ta vras tha ime bijë. Në të njëjtën kohë që e morëm vesh ne, e mori vesh dhe policia. Policia vajti pastaj në spital mori diagnozën e djalit, më lajmëroi dhe mua, vajtëm në polici. Kur vajtëm ne, ai që në moment, prandaj e bënë atë zvarritje, dolën jashtë që ai të fshiheshe dhe është fshehur.

Mirela Milori: Ai ka ikur nga qyteti, nuk dihet se ku është?

Mira: Nuk e dimë, atje në qytet edhe e kanë parë, fshihet, del. Nuk e di?

Mirela Milori: Në polici çfarë të thanë? Çfarë mase arresti u vendos për të?

Mira: Është shpallur në kërkim thanë! Ai mbase e ka joshur dhe ai thotë siç e kam pyetur unë, çfarë i them të keqen mamaja. Ai ka vajtur mbi 3-4 herë. Më jepte cocacola dhe para se të dilte kishte një si dhomë dhe më thoshte mos dil këtej, por dil nga kjo dhoma këtej. Atje nuk e di se me çfarë e ka gënjyer.

Më tej Mira thotë se djali është i traumatizuar, nuk del asgjëkundi dhe rri vetëm me të.

Mira: S’del asgjëkundi vetëm me mua rri. Po të dalë deri aty kthehet prapë në shtëpi, ndonjëherë më thotë: Kot që rroj

“My Story” on Tv Klan brought to light today the unusual story of a mother seeking justice after her son with mental health problems became the subject of sexual abuse by a neighbor.

In the studio, Mira has shown that she has been caring for her son for 33 years, and the incident that took place in April last year marked the life of the boy, but also of the entire family.

The woman recounts that her son was sexually abused by a 60-year-old man who had a coffee bar under their house. She found out about the incident from social media when she saw a video that showed her son being sexually abused by a neighbor.

Could not watch the full video, even today refuses to watch it. The woman has confessed to the police, but the person has been missing since the day the video was made public.

Mirela Milori: What happened in April last year?

Mira: We were home, it was 9 o’clock in the morning, they were calling us from Italy on the phone, my maid had arrived and we were having coffee. Pills tells maid Facebook said. But what did she say? You are opening, you are opening! When we opened and saw the boy, our eyes were darkened, we didn’t see what else he had. We stayed now and didn’t know where to come. Tell us go and find him, I go to his bar with the maid.

Mirela Milori: To clarify, was a video posted on Facebook?

Mira: At first the pictures and we at the moment thought it was any, they did as they mock any photo. We were both looking into each other’s eyes, wherever we came, because our eyes were dark and we didn’t see who was below this one. When they told us later, go tell it to be Filani and it’s a video. We haven’t watched the video, and I won’t even watch it until it’s by my husband there, because I can’t watch it. Those who have seen it say it is not visible. I’ve seen it and I don’t want to watch it.

Mirela Milori: Video is heavy! We have the video and we didn’t even mind to air it, but to verify the case. I can tell you the video is heavy. Did you know the person?

Mira: We just knew that!

Mirela Milori: Was there a bar near your house?

Mira: Yes!

Mirela Milori: The boy was unaware? Did he drink?

Mira: I don’t know. I sometimes get it and say, I don’t want to remember it too much!

Mirela Milori: An old man, taking advantage of the boy’s situation has done shameful acts with him and you go to this gentleman’s bar?

Mira: The goat was screaming. How is that shame? Too heavy for you? Do you guys do this? He remains! He was also the bartender’s sister and the waiter’s brother. And he went out, and said, What have ye, and supposedly fainted at his brother, as though he knew not what his brother was doing? They took us out and went out, we were sorry we were human. No I’ll kill my daughter said. At the same time that we heard about it, the police found out. The police then went to the hospital to get the boy’s diagnosis, and he alerted me, we went to the police. When we arrived, the one who, at that moment, therefore making that crawl, came out for him to hide and hid.

Mirela Milori: He has left the city, he does not know where he is.

Mira: We don’t know, they’ve seen him in the city, he hides, he comes out. I do not know?

Mirela Milori: What did the police say to you? What measure of arrest was imposed on him?

Mira: It was announced looking said! He probably has seduced her and he says as I asked him, what do I say to my mum. He has gone over 3-4 times. He would give me cocacola and before he left he had a room like that and tell me not to leave here, but to leave this room. There he does not know what he lied to.

Mira goes on to say that the boy is traumatized, goes nowhere and is alone with him.

Mira: S just don’t stay with me anywhere. If he goes out of his way, he comes home again, sometimes telling me: I live in vain