Giuseppe Petriccione , 46-vjeçari i akuzuar si bashkëpunëtor për vrasjen e një të riu shqiptar në Britaninë e Madhe në një sulm brutal, pretendon se përgjegjës për këtë ngjarje ishte shoku i tij i dhomës. Giuseppe Petriccione mohon të ketë përfshirje në vrasjen e Serxhio Markut në Stafford Road.

Petriccione, 46 vjeç jetonte me Francesco D’Agostino dhe dy kuzhinierët, me të cilët punonte në Donatello në Brighton, dhe kishin blerë kokainë nga viktima.

21-vjeçari shqiptar pësoi dëmtime të shumta gjatë një incidenti në banesë në orët e para të 11 shtatorit të vitit të kaluar dhe vdiq gjatë rrugës për në spital. Petriccione dhe D’Agostino akuzohen si bashkëpunëtorë në vrasjen e të riut shqiptar.

Ata kishin kokainë prej tij një natë para ngjarjes dhe Marku ishte kthyer natën për të sjellë sërish lëndë narkotike. Por Petriccione mohon çdo përfshirje në vrasjen e tij. Gjatë marrjes në pyetje ai u tha oficerëve: “Unë nuk e njihja viktimën. Po përpiqesha t’i ndaja. Ata po përlesheshin ”

Petriccione, nga Arienzo, Itali, tha shoku i tij i dhomës dhe Marku u përleshën duke përdorur thika dhe shtangë. “E di që tingëllon absurde, por e urrej dhunën, kam frikë prej saj. Të dy ishin të mbuluar me gjak, ata më shtynë mënjanë. Unë isha personi që u përpoqa t’i ndaj. Unë pashë disa veprime therëse, kisha frikë. Ata po flisnin në anglisht dhe unë nuk mund ta kuptoja”, tha ai.

Policia e pyeti Petriccione pse ishte i mbuluar me gjak dhe më pas ishte përpjekur ta lante atë. Ai tha: Thjesht po më shqetësonte. Unë jam një person paqësor .

Petriccione pretendon se shoku i tij tha se Marku i kishte kërcënuar dhe kjo ishte bërë shkak për sherrin mes tij dhe autorit. Ashtu si Petriccione edhe D’Agostino, 45 vjeç, nga Stafford Road, synon të fajësojë shokun e tij për vrasjen e 21-vjeçarit shqiptar

Giuseppe Petriccione, 46, accused of being an accomplice in the murder of an Albanian teenager in the UK in a brutal attack, claims that his roommate was responsible for the incident. Giuseppe Petriccione denies involvement in the murder of Sergio Marku on Stafford Road.

Petriccione, 46, lived with Francesco D’Agostino and the two chefs he worked with at Donatello in Brighton, and had bought cocaine from the victim.

The 21-year-old Albanian suffered multiple injuries during an incident in the apartment in the early hours of September 11 last year and died on the way to the hospital. Petriccione and D’Agostino are accused of collaborating in the murder of the young Albanian.

They had cocaine from him the night before the event and Mark had returned the night to bring in narcotics again. But Petriccione denies any involvement in his murder. During interrogation he told officers: “I did not know the victim. I was trying to separate them. “They were fighting.”

Petriccione, from Arienzo, Italy, said his roommate and Mark clashed using knives and barbells. “I know it sounds absurd, but I hate violence, I’m afraid of it. Both were covered in blood, they pushed me aside. I was the one who tried to separate them. I saw some stabbing actions, I was scared. “They were speaking English and I could not understand it,” he said.

Police asked Petriccione why he was covered in blood and then tried to wash him. He said: It was just bothering me. I am a peaceful person.

Petriccione claims that his friend said that Mark had threatened them and that this had become the cause of the quarrel between him and the perpetrator. Like Petriccione, D’Agostino, 45, of Stafford Road, intends to blame his friend for the murder of the 21-year-old Albanian