Në 11 shtator të 2019, një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Stranfforf Road, ku mbeti i vrarë Serxhio Marku. 21 vjeçari u gjet gati i vdekur në kuzhinën e një banese në Brighton. Marku, i njohur si Jack ishte një tregtar droge. Hetuesi Alan Kent i tha gjykatës se skena ishte shumë e përgjakur. I riu, sipas tij, ishte goditur me thikë, një shtizë metalike dhe një shtangë. Tashmë ka nisur gjyqi për vrasjen e 21-vjeçarit. Dy të akuzuarit kryesorë për vrasjen janë Giuseppe Petriccione dhe Francesco D’Agostino, të cilët i shkaktuan dëme të rënda të riut, që ndërroi jetë në spital. Gjatë seancës paraprake të zhvilluar sot, të dy burrat konfirmuan vetëm emrat e tyre në bankën e të akuzuarve.

Kent shpjegoi:

Lëndimet duhet të përcaktohen grafikisht, sepse është e rëndësishme për ju të kuptoni llojin e ndryshëm të armëve të përdorura. Duke parë shpërndarjen e gjakut në pjesën e jashtme të asaj banese, mund të arrini në përfundimin që Serxhio Marku u përpoq të dilte dhe arriti në derën e përparme përpara se të tërhiqej përsëri brenda atje ku vazhdoi sulmi.
Kent vuri në dukje se ky ishte një sulm i qëndrueshëm dhe i vendosur: “Lidhja midis Serxhio Markut dhe dy të pandehurve ishte droga, veçanërisht kokaina“. Të pandehurit e kishin kontaktuar atë mbi njëqind herë në muajt para vdekjes së tij dhe tani fajësonin njëri-tjetrin për vrasjen. Kent shpjegoi se nuk dihet pse ai u sulmua pothuajse menjëherë kur hyri në banesë.

On September 11, 2019, a serious incident occurred on Stranfforf Road, where Sergio Marku was killed. The 21-year-old was found nearly dead in the kitchen of an apartment in Brighton. Mark, known as Jack was a drug dealer. Investigator Alan Kent told the court the scene was very bloody. The young man, according to him, was hit with a knife, a metal spear and a barbell. The trial for the murder of the 21-year-old has already started. The two main accused in the murder are Giuseppe Petriccione and Francesco D’Agostino, who caused severe damage to the young man, who died in hospital. During the preliminary hearing held today, the two men only confirmed their names in the dock.

Kent explained:

Injuries need to be defined graphically because it is important for you to understand the different types of weapons used. Looking at the distribution of blood on the outside of that apartment, you can conclude that Sergio Marku tried to get out and reached the front door before retreating back inside where the attack continued.
Kent noted that this was a steady and determined attack: “The connection between Sergio Marku and the two defendants was drugs, especially cocaine.” Defendants had contacted him over a hundred times in the months before his death and now blamed each other for the murder. Kent explained that it is not known why he was attacked almost immediately when he entered the apartment.