Vritet në Greqi një djalë i ri nga Shqipëria, ndërsa rrethanat janë ende mister. Shtetasi me inicialet B.K nga Mati ka qenë në gjueti bashkë me shokun e tij.

Medit në Greqi shkruajnë se dje në mesditë në një zonë pyjore të Mylopotamos Tsagaradas, në Pelionin Lindor, me një tjetër viktimë të vrarë në gjueti. Gjithçka ndodhi kur një gjuetar gabimisht mendoi se kishte parë një derr të egër, qëlloi dhe në vend të kafshës “goditi” shokun e tij.

I ndjeri, 33 vjeç, me kombësi shqiptare, ishte baba i dy fëmijëve të mitur, ndërsa gruaja e tij po pret të ketë një të tretë brenda pak ditësh. Të dy jetonin në Tsagarada, megjithatë leja e qëndrimit të të ndjerit kishte skaduar, dmth. Ai ishte në vend në mënyrë të paligjshme

Si u vra në gjueti

Të dy kishin shkuar dje në mëngjes nga Tsagarada në pyllin e Mylopotamos për gjueti, pavarësisht se ishte e ndaluar për shkak të karantinës.

Ata nuk kishin veshur jelekë fluoreshente, një fakt që doli se ishte fatal, sikur viktima ta kishte veshur, mbase shoku i tij e kishte parë dhe nuk do ta kishte qëlluar. Rreth orës 1.00 dje në mesditë viktima, i cili gjithashtu kishte veshur rroba maskimi, bëri levizje për derrat e egër dhe me sa duket 57-vjeçari nuk e pa, i cili ndërsa kuptoi shushurimën e gjetheve dhe lëvizjen e degëve, mendoi se ishte një kafshë dhe u qëllua nga një armë të cilën ai e zotëronte ligjërisht.

Sipas një dëshmitari, autori i krimit dyshohet se ka dëgjuar një “ah” dhe më pas ka kuptuar se ai kishte goditur shokun e tij. Në fakt, dëmtimi thuhet se ka ndodhur në arterien femorale të barkut, e cila rezultoi në viktimën që humbi shumë gjak. Miku i tij e transportoi atë në rrugën Tsagarada-Zagora, në rast se gjen një makinë që kalon dhe e çon në Spitalin e Volos.

Aksidentalisht, sipas një burimi të sigurt, në atë kohë po kalonte ambulanca e Qendrës Shëndetësore Zagora, e cila hipi në të dhe e transportoi në Achillopouleio. Sidoqoftë, i plagosuri nuk arriti të mbërrinte në Spital, pasi dyshohet se u shua brenda ambulancës nga gjakderdhja e pakontrollueshme.

Sipas të njëjtit burim, plaga ishte transparente… Çështja u mor nga Departamenti i Policisë në Pelionin e Veriut, ndërsa autori 57-vjeçar u arrestua dhe u ndalua, pasi ai përballet me akuzën e vrasjes nga pakujdesia. Sipas informacioneve, 57-vjeçari, i cili jeton dhe punon për vite me radhë në zonën e Tsagarada, është në një gjendje shoku dhe nuk mund ta besojë atë që i ndodhi shokut të tij.

Sidoqoftë, policia përjashton veprimtarinë kriminale dhe e konsideron atë një aksident.

 

A young boy from Albania is killed in Greece, while the circumstances are still a mystery. The citizen with the initials B.K from Mati has been hunting with his friend.

Medes in Greece write that yesterday at noon in a forest area of ​​Mylopotamos Tsagaradas, in Eastern Pelion, with another victim killed in the hunt. It all happened when a hunter mistakenly thought he had seen a wild boar, shot and instead of the animal “hit” his friend.

The deceased, 33 years old, of Albanian nationality, was the father of two minor children, while his wife is expecting to have a third within a few days. Both lived in Tsagarada, however the residence permit of the deceased had expired, viz. He was in the country illegally

How he was killed on the hunt

The two had gone yesterday morning from Tsagarada to the Mylopotamos forest for hunting, despite being banned due to quarantine.

They were not wearing fluorescent vests, a fact that turned out to be fatal, as if the victim had worn it, perhaps his friend had seen it and would not have shot it. At around 1.00 am yesterday the victim, who was also wearing camouflage clothes, made a move for the wild boar and apparently the 57-year-old did not see him, who as he realized the rustling of the leaves and the movement of the branches, thought it was an animal and was shot by a weapon he legally possessed.

According to a witness, the perpetrator allegedly heard an “ah” and then realized that he had hit his friend. In fact, the injury is said to have occurred in the femoral artery of the abdomen, which resulted in the victim losing a lot of blood. His friend transported him on the Tsagarada-Zagora road, in case he finds a passing car and takes him to Volos Hospital.

Accidentally, according to a reliable source, at that time the ambulance of Zagora Health Center was passing by, which boarded it and transported it to Achillopouleio. However, the injured man failed to reach the Hospital, as it is suspected that he died inside the ambulance due to uncontrollable bleeding.

According to the same source, the wound was transparent… The case was taken by the Police Department in North Pelion, while the 57-year-old perpetrator was arrested and detained, as he faces a charge of manslaughter. According to information, the 57-year-old, who lives and works for years in the Tsagarada area, is in a state of shock and can not believe what happened to his friend.

However, the police rule out criminal activity and consider it an accident.