Mediat italiane shkruajnë se trupi i pajetë i një shqiptari është gjendur në Empoli të Italisë. Një 36-vjeçar nga Shqipëria mësohet se është gjetur i vdekur pranë ish-fabrikës së qelqit, ndërsa ka dyshime se është vrarë.

Ende nuk ka një rezultat zyrtar se pse ka ndodhur vdekja, kurse pritetet edhe përgjigja nga autoritetet në lidhje me shkaqet e ngjarjes së rëndë.

Autoritetet e vendit fqinj po hetojnë në dy pista e ata janë ajo natyrale, si dhe e vrasjes.

Si u zbulua trupi i pajetë i 36-vjeçarit

Trupi i të riut shqiptar në Empoli kishte nisur të dekompozohej, ndërsa vëllai i tij ka bërë zbulimin e tmerrshëm.

Ai nuk kishte pasur informacione nga vëllai për disa ditë, ndaj edhe kishte nisur kërkimet. Të dy frekuentonin mensën popullore në qytet dhe fakti që i vëllai nuk ishte paraqitur, kishte ngritur dyshime tek ai.

Ai ka treguar se vëllai i tij ndodhej në Itali prej gati 20 vitesh. Trupi i tij është gjetur i shtrirë në tokë në zyrat e ish-kompanisë, jo shumë larg qendrës së qytetit.

36-vjeçari nuk ishte i vetmi person që kishte gjetur strehë brenda gërmadhës. Në ambientet e ish-fabrikës, hetuesit gjetën elemente që sugjerojnë se njerëz të tjerë të pastrehë frekuentonin atë vend. Kjo është arsyeja pse po hetohet edhe vrasja.

Italian media write that the dead body of an Albanian was found in Empoli, Italy. A 36-year-old man from Albania is learned to have been found dead near the former glass factory, while there are suspicions that he was killed.

There is still no official result as to why the death occurred, and a response from the authorities regarding the causes of the serious incident is awaited.

Neighboring authorities are investigating on two tracks and they are the natural one as well as the murder.

How the lifeless body of the 36-year-old was discovered

The body of the young Albanian in Empoli had begun to decompose, while his brother made the terrible discovery.

He had not had any information from his brother for several days, so he started the search. Both attended the popular canteen in the city and the fact that his brother had not shown up had raised suspicions in him.

He has indicated that his brother was in Italy for almost 20 years. His body was found lying on the ground in the offices of the former company, not far from the city center.

The 36-year-old was not the only person who had found refuge inside the ruins. On the premises of the former factory, investigators found elements suggesting that other homeless people frequented the place. That is why the murder is also being investigated.