Puna për zbardhjen e ngjarjes së rëndë në Itali ku u gjetën trupat e masakruar të çiftit shqiptar Shpëtim dhe Teuta Pasho vijon në mënyrë të pandërprerë nga autoritetet italiane. Sipas mediave italie i vetmi person që mund të japë informacione për zhdukjen e tyre është Taulanti, djali i çiftit shqiptar. Autoritetet italiane kanë shpallur në kërkim ndërkombëtar 33-vjeçarin pasi ai është personi i fundit që i pa ata në ditën që u zhdukën. Ai ishte dënuar me 4 vite për trafikim të lëndëve narkotike, dhe 2 nëntorin e 5 viteve më parë, Shpëtimi dhe Teuta shkuan para burgut Sollicciano për të takuar dhe përqafuar djalin e tyre, që më në fund do t’i shpëtonte qelisë dhe do të lirohej. Por që nuk ndodhi kështu pasi ata u zhdukën për t’u gjetur para pak ditëve me trupat e copëtuar brenda disa valixheve në afërsi të burgut ku djali i tyre vuante dënimin.Hetuesit italianë nuk përjashtojnë mundësinë që e gjithë kjo masakër ndaj çiftit Pasho të ketë ndodhur si një mënyrë hakmarrjeje për Taulantin,një djalë problematik për të cilin ekziston mundësia të ketë pasur kontakte me krimin e organizuar.

Sipas Saverio Fortunato, rektori i Institutit Italian të Kriminologjisë, prapa ngjarjes së tmerrshme të copëtimit të trupave dhe valixheve, ekziston një mesazh drejtuar njerëzve pranë viktimave, të afërmve, anëtarëve të familjes ose miqve. Gjë që mbetet akoma një enigmë.

Burimi:corriere.it, joq.al

The work for the clarification of the serious event in Italy where the massacred bodies of the Albanian couple Shpëtim and Teuta Pasho were found, continues uninterruptedly by the Italian authorities. According to Italian media, the only person who can provide information about their disappearance is Taulanti, the son of the Albanian couple. Italian authorities have declared the 33-year-old internationally wanted as he is the last person to see them on the day they disappeared. He was sentenced to 4 years for drug trafficking, and on November 2, 5 years ago, Shpetim and Teuta went to Sollicciano Prison to meet and hug their son, who would finally escape the cell and released. But that did not happen after they disappeared to be found a few days ago with dismembered bodies inside several suitcases near the prison where their son was serving his sentence. Italian investigators do not rule out the possibility that this whole massacre of the Pasho couple may have occurred as a way of revenge for Taulant, a troubled guy for whom there is a possibility he may have had contacts with organized crime.

According to Saverio Fortunato, rector of the Italian Institute of Criminology, behind the horrific event of the dismemberment of bodies and suitcases, there is a message addressed to people close to the victims, relatives, family members or friends. Which still remains an enigma.