Arrestohet ish e dashura e djalit të çiftiti shqiptar të masakruar në Itali, Shpëtim dhe Teuta Pasho, në Itali. Mëngjesin e sotëm është arrestuar Elona Kaleshi, e cila akuzohet për vrasje, fshehje dhe masakrim të trupave të dy bashkëshortëve.

Arrestohet ish e dashura e djalit të çiftiti shqiptar të masakruar në Itali, Shpëtim dhe Teuta Pasho, të cilët u gjetën të copëtuar në 4 valixhe, më 15 dhjetor. Mëngjesin e sotëm është arrestuar Elona Kaleshi, e cila akuzohet për vrasje, fshehje dhe masakrim të trupave të dy bashkëshortëve.

Dyshohet se ajo ka qenë personi i fundit që ka parë çiftin Pasho. Vajzat e ciftit Pasho, Vitorja pohoi se personi i fundit që takoi prindërit ishte ish-e dashura e vëllait të vetëm Taulantit, Elona, por kjo e fundit e ka kundërshtuar.

Në një komunikim ekskluziv që moderatorja e emisionit ’Pa Gjurmë’ Odeta Dume pati me Elona Kaleshin, përmes messengerit në rrjetin social facebook, përgjigjja e saj ishte se nuk fliste me gazetarë për një çështje kaq delikate, përveçse me avokatin e saj. Sipas saj motrat e Taulantit mund të thotë ç’të dojë, pasi edhe ajo vetë ka shumë pyejtje, por jo përgjigje.

Çifti Pasho është vrarë në shtëpinë ku ata qëndronin me qira, muajin e fundit. Aty ku edhe ata janë masakruar dhe vendosur në katër valixhet e gjetura në afërsi të burgut Solliciano. Sipas të dhënave Shpëtim Pasho është vrarë me thikë, në kohën kur ai po flinte gjumë, prandaj në trupin e tij nuk ka shenja dhune. Ndërkohë që Teuta Pasho, është rrahur për vdekje, dëshmi për një gjë të tillë janë hematomat dhe kockat e thyera të gruas. Dëshmi për këtë është fakti se në momentin e vrasje çifti ka qenë i veshur me pizhama gjumi.

Pas vrasjes trupat e tyre mësohet se janë prerë me sharrë elektrike dhe janë mbështjellë me materiale të ndryshme. Gjendja e mbetjeve të dy viktimave, të cilat nuk ishin të konsumuar në një shkallë të madhe, theksojnë ekspertët mund të jenë mbajtur në frigorifer për disa kohë.

Shpëtim dhe Teuta Pasho u gjetën të masakruar më 15 dhjetor në 4 valixhe, ndërkohë që një ditë më vonë u gjet e katërta me pjesët e tjera të trupave.

 

The ex-girlfriend of the son of the Albanian couple massacred in Italy, Shpëtim and Teuta Pasho, in Italy, is arrested. Elona Kaleshi was arrested this morning, who is accused of killing, hiding and massacring the bodies of both spouses.

The ex-girlfriend of the son of the Albanian couple massacred in Italy, Shpëtim and Teuta Pasho, who were found broken in 4 suitcases, on December 15, is arrested. Elona Kaleshi was arrested this morning, who is accused of killing, hiding and massacring the bodies of both spouses.

It is suspected that she was the last person to see the Pasho couple. The daughters of the Pasho couple, Vitorja claimed that the last person they met the parents was the ex-girlfriend of Taulant’s only brother, Elona, ​​but the latter has denied it.

In an exclusive communication that the moderator of the show ‘Pa Gjurmë’ Odeta Dume had with Elona Kaleshi, through the messenger on the social network Facebook, her answer was that she did not talk to journalists about such a delicate issue, except with her lawyer. According to her, Taulant’s sisters can say whatever she wants, as she herself has many questions, but no answers.

The Pasho couple was killed in the house where they were staying for rent, last month. Where they too were massacred and placed in four suitcases found near Solliciano prison. According to the data, Shpëtim Pasho was stabbed to death while he was asleep, so there are no signs of violence on his body. While Teuta Pasho was beaten to death, evidence of such a thing are the woman’s hematomas and broken bones. Evidence of this is the fact that at the time of the murder the couple was wearing pajamas.

After the murder, their bodies are said to have been cut with a chainsaw and wrapped in various materials. The condition of the remains of the two victims, which were not consumed to a large extent, experts point out may have been kept in the refrigerator for some time.

Shpëtim and Teuta Pasho were found massacred on December 15 in 4 suitcases, while a day later the fourth was found with the other parts of the bodies.