“Pasi vrava Abdulla Budllën për nderin e familjes, sepse kishte lidhje intime me nënën time, e zbrita vëllain, Arsilin në mes të rrugës. Ai nuk po i jepte dot më makinës, sepse filloi të dridhej dhe u ndalua. Më tha “bobo çfarë na bëre kështu, duhet të shkojmë në polici të dorëzohemi. E lashë në rrugë dhe u largova në drejtim të fshatit Larushk. Ndalova atje dhe piva kafe, që të qetësohesha, sepse as unë s’po mundja të ecja me makinë…”.

Këto janë veprimet që bëri Sajmir Shera, një nga dy vëllezërit e akuzuar për vrasjen me paramendim të taksistit 71-vjecar, pasditen e 3 gushtit, pasi kreu krimin e rëndë. Më pas, 32-vjecari mendoi sesi të zhdukë gjurmët, me qëllim që të mos kapej nga policia. Ai ka dhënë një version të cuditshëm për atë se ku ka fshehu armën e krimit.

“Pasi mbarova kafen u nisa për në shtëpi. Rrrugës pashë një kamion të ngarkuar me skrap, i parkuar në anë të rrugës dhe aty kam hedhur thesin me armën që kreva krimin”.

Policia thotë se pavarësisht kërkimeve deri më tani nuk ka mundur të gjejë armën e krimit, edhe pse ka dyshime të forta se i dyshuari mund të ketë gënjyer për të zhdukur provat, pasi në vendngjarje nuk u gjetën as gëzhoja.

Ndërkohë, automjetin tip Golf, që mori me qira dhe e përdori ne krim, pas vrasjes e dërgoi në një servis për ti bërë riparime përpara se ta dorëzonte.

“Sajmiri e solli automjetin në servis për ti lyer parakolpin. Më tha se makinën e kam të një shoku dhe ia kishte marrë me qira për të mbaruar një punë. Ai erdhi I vetëm në servis”, ka shpjeguar pronari para hetuesve.

Në gjurmët e Sajimir dhe Arsil Shera, si autorë të dyshuar të vrasjes së Budllës, u ra nga telefoni i viktimës, pasi u zbulua kontakti me nënën e dy vëllezerve me të cilën kishte një lidhje jashtëmartesore prej më shumë se 6 vjecare.

“After I killed Abdulla Budlla for the honor of the family, because he had an intimate relationship with my mother, I dropped my brother, Arsil, in the middle of the street. He could no longer give the car away because it started shaking and stopped. He told me “bobo what did you do to us like this, we have to go to the police to surrender. I left him on the street and headed towards the village of Larushk. I stopped there and drank coffee to calm down, because I could not drive either… “.

These are the actions of Sajmir Shera, one of the two brothers accused of premeditated murder of the 71-year-old taxi driver, on the afternoon of August 3, after committing a serious crime. The 32-year-old then thought about how to erase the traces, in order not to be caught by the police. He has given a strange version of where he hid the weapon of the crime.

“After I finished my coffee, I left for home. “On the way I saw a truck loaded with scrap, parked on the side of the road and there I threw the bag with the weapon that committed the crime.”

Police say that despite the search so far they have not been able to find the weapon of the crime, although there are strong suspicions that the suspect may have lied to destroy the evidence, as no cartridges were found at the scene.

Meanwhile, the Golf type vehicle, which he rented and used in crime, after the murder, sent it to a service center for repairs before handing it over.

“Sajmiri brought the vehicle in service to paint the bumper. He told me that I owned a friend’s car and had rented it to him to finish a job. He came alone to the service “, the owner explained to the investigators.

In the footsteps of Sajimir and Arsil Shera, as suspected perpetrators of Budlla’s murder, it fell from the victim’s phone, after the contact with the mother of two brothers was revealed, with whom he had an extramarital affair of more than 6 years.