Qytetarët në çdo vend të botës thuajse nuk kanë hall nëse infektohen nga covid, por vëmendja është kthyer tek varianti i ri i koronavirusit. Shefja e ISHP-së, Silva Bino është pyetur nëse ndonjë nga variantet e rinj ka hyrë në Shqipëri apo ende jo.

Doktoresha ka thënë se ka pasur 2 raste në Elbasan, parë dhe nga analizat e PCR, por ende nuk dihet se cili variant i virusit është ky.

“Varet si është interpretuar, sepse për shembull në analizat e PCR që dalin, ka shenja që nuk është i njëjti virus si më parë, por nuk dimë të themi se cili është, a i Afrikës së Jugut apo ndonjë vendi tjetër. Po ju them që ka pasur dy raste në Elbasan, po jua tregoj këtë, sepse ata kanë pasur kontakte me njerëz që kanë qenë jashtë vendit, dhe kanë qenë infektuar me variantin e ri”, tha Bino.

Por sipas të dhënave gjatë ditëve të fundit numri i rasteve mutantë në Elbasan është më i madh.

Citizens in almost every country in the world do not care if they are infected with covid, but attention is turned to the new variant of the coronavirus. The head of the IPH, Silva Bino was asked if any of the new variants have entered Albania or not.

The doctor said that there were 2 cases in Elbasan, seen by PCR analysis, but it is still unknown which variant of the virus is this.

“It depends on how it is interpreted, because for example in the PCR analyzes that come out, there are signs that it is not the same virus as before, but we do not know which one it is, whether South Africa or any other country. I am telling you that there have been two cases in Elbasan, I am telling you this, because they have had contacts with people who have been abroad, and have been infected with the new variant “, said Bino.

But according to data in recent days the number of mutant cases in Elbasan is greater.