Sindroma Kawasaki, e cila u shfaq në vendet e Evropës dhe Shtetet e Bashkuara tek fëmijët e infektuar me koronavirus, ka mbërritur tashmë edhe në Serbi.

Deri më tani janë konfirmuar dy raste.

Megjithatë autoritetet shëndetësore bëjnë thirrje se kjo nuk duhet t’i shqetësoj prindërit, pasi kjo sëmundje jashtëzakonisht e rrallë është e kurueshme nëse zbulohet në kohë.

Ida Jovanovic, drejtuese e kardiologjisë në Klinikën Universitare të Fëmijëve, u shpreh:

Në çdo rast, prindërit nuk duhet të shqetësohen, sepse edhe nëse ndodh ky çrregullim, është i shërueshëm nëse vërehet me kohë. Prindërit duhet të telefonojnë mjekun në momentin kur ata mendojnë se fëmija ka ethe papritur, nëse ndodhin skuqje apo dhe ndryshime të tjera karakteristike të Kawasaki.
Ndër të tjera ajo shton se arsyeja e shfaqjes së këtij sindroma nuk është imuniteti i dobësuar, por një reagim imunitar që është individual, dhe thotë se mund të ndodhë edhe tek fëmijët që janë plotësisht të shëndetshëm, dhe pasi tejkalojnë një infeksion, shfaqet ky fenomen.

Dy fëmijët, më të mëdhenj se 5 vjeç, me këtë sindromë, kanë qënë të herët të prekur nga Covid-19. Tashmë ata po marrin mjekimin e duhur dhe nuk kanë shfaqur të gjitha simptomat.

 

Kawasaki syndrome, which has appeared in European countries and the United States in children infected with coronavirus, has already reached Serbia.

So far, two cases have been confirmed.

However, health authorities are urging parents not to worry, as this extremely rare disease is curable if detected in time.

Ida Jovanovic, head of cardiology at the University Clinic for Children, said:

In any case, parents should not worry, because even if this disorder occurs, it is curable if noticed in time. Parents should call their doctor the moment they think the child has a sudden fever, if there is a rash or other characteristic changes in Kawasaki.
Among other things, she adds that the reason for the appearance of this syndrome is not weakened immunity, but an immune response that is individual, and says that it can also occur in children who are completely healthy, and after overcoming an infection, this phenomenon appears. .

Two children, older than 5 years old, with this syndrome, have been affected by Covid-19 early on. They are already taking the right medication and have not shown all the symptoms.