Trishtim, dhimbje, lot dhe fjalë që nuk mund ta përshkruajnë dot, kanë pushtuar sot Sarajevën, pas humbjes së tetë të rinjve në mënyrë tragjike, gjatë festës së ndërrimit të viteve.

Mediat vendase, kanë publikuar sot emrat dhe fotot e të rinjve që ndërruan jetë nga asfiksia në vilën private ku dhe po festonin Vitin e Ri 2021. Te tetë, 19 vjeç, u përcollën sot për në banesën e fundit, duke lënë pas zemra familjarësh e miqsh, të ndara në mes.

Viktima janë:

Ivan Miličević, i lindur më 29 gusht 2001 në Posušje, me banim në Poklečani, Posušje,

Stipe Romić, i lindur më 27 shtator 2001 në Posušje, me banim në Poklečani, Posušje,

Mirela Rezo, e lindur më 8 shtator 2001 në Zvicër, me banim në Posušje,

Žana Pavković, e lindur më 15 shtator 2001 në Split, me banim në Vrpolje, Posušje,

Mia Soldo, e lindur më 4 gusht 2001 në Split, me banim në Sutina, Posušje,

Stipe Pavković, i lindur më 22 shtator 2001 në Mostar, me banim në Vrpolje, Posušje,

Marija Pavković, e lindur më 16 prill 2001 në Split, me banim në Vrpolje, Posušje,

Stjepan Jukić, i lindur më 9 gusht 2001 në Mostar, me banim në Batin, Posušje.

Sadness, pain, tears and words that can not describe, have invaded Sarajevo today, after the tragic loss of eight young people, during the celebration of the change of years.

Local media have published today the names and photos of young people who died of asphyxia in the private villa where they were celebrating the New Year 2021. The eight, 19 years old, were escorted today to the last apartment, leaving behind the hearts of family members. of friends, divided in the middle.

The victims are:

Ivan Miličević, born on 29 August 2001 in Posušje, residing in Poklečani, Posušje,

Stipe Romić, born on 27 September 2001 in Posušje, residing in Poklečani, Posušje,

Mirela Rezo, born on September 8, 2001 in Switzerland, residing in Posušje,

Žana Pavković, born on 15 September 2001 in Split, residing in Vrpolje, Posušje,

Mia Soldo, born on 4 August 2001 in Split, residing in Sutina, Posušje,

Stipe Pavković, born on 22 September 2001 in Mostar, residing in Vrpolje, Posušje,

Marija Pavković, born on 16 April 2001 in Split, residing in Vrpolje, Posušje,

Stjepan Jukić, born on 9 August 2001 in Mostar, residing in Batin, Posušje.