Partia Demokratike ka hyrë në një fazë të rëndësishme për zgjedhjet e ardhshme parlamentare.

Bazuar në udhëzimet e kryesisë në qendër dhe kryetarit Lulzim Basha, të deleguarit janë duke ndjekur procesin e zgjedhjes së kandidatëve për deputetë sipas parimit një antar një propozim.

Tek kandidatet femra, krahas figurave të spikatura dhe me kontribute, vlen të përmendet përfshirja edhe e emrave me ndikim publik dhe përfshirja në jetën akademike.

Deri më tani emrat e kandidateve femra më të propozuara janë:

Zheni Gjergji
Nada Krypa
Sonila Daiu
Eliona Gremi
Mimoza Hasekiu
Mirela Karabina
Etleva Haxhihyseni
Elsa Gega

The Democratic Party has entered an important phase for the upcoming parliamentary elections.

Based on the instructions of the presidency in the center and the mayor Lulzim Basha, the delegates are following the process of selecting candidates for deputies according to the principle one member one proposal.

In the case of female candidates, in addition to prominent figures and contributors, it is worth mentioning the inclusion of names with public influence and involvement in academic life.

So far the names of the most proposed female candidates are:

Zheni Gjergji
Nada Krypa
Sonila Daiu
Eliona Gremi
Mimoza Hasekiu
Mirela Karabina
Etleva Haxhihyseni
Elsa Gega