Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu në një konferencë për mediat ka bërë me dije se duke filluar nga data 24 dhjetor orari i lëvizjes do të jetë deri në orën 20:30.

“Pas analizës së situatës nga komiteti i ekspertëve në përfundim të javës së 51 të epidemisë nga vlerësimi i kryer gjatë javëve të fundit ekziston nje 359 raste për 100 mijë banorë. Situata ka paraqitur qëndrueshmëri. Përqindja e shtretëvece të zënë është 25.3 % ekspertët vlerësojnë se situata paraqet qëndrueshmeri duke treguar dhe impaktin e masave të marra por kjo situatë ka ende nevojë për vlerësim dinamik. Pasi zbatimi i masave mbetet i rëndësishëm për përhapjen e virusit. Jemi dhe do të vijojmë që të jemi në gaditshmëri të plotë. Nga sot siç të gjithë jeni të informuar ka nisur testimi i shpejtë që ëhstë shtrirë në 6 pika në Tiranë dhe në disa qytetet të tjera dhe në spitalet rajonale, ku përveç testimit klasik ka nisur dhe ai i antigenit.

Duke qenë se jemi në një periudhë festash duke pas parasysh rrezikshmërinë kemi vendosur kufizimin e lëvizjes nga data 24 dhjetor do të kufizohet lëvizja e qytetarëve nga ora 20:30 deri në 06:00 të mëngjesit, lëvizja deri në oren 22:00 rikthehet me 5 janar.

Kufizim i aktiviteteit të restoranteve, Fast Food dhe lokale nga 24 dhjetori deri në 4 janar nga data 5 janar kufizimi rikthehet në orën 22:00. Gjithahstu bëj thirrje qytetarëve që të shmangin levizjet e panevojshme”, ka thënë ajo.

The Minister of Health, Ogerta Manastirliu, in a press conference announced that starting from December 24, the movement schedule will be until 20:30.

“After the analysis of the situation by the committee of experts at the end of the 51st week of the epidemic from the assessment conducted during the last weeks, there are 359 cases per 100 thousand inhabitants. The situation has shown stability. The percentage of beds made is 25.3%, experts estimate that the situation is stable, showing the impact of the measures taken, but this situation still needs dynamic assessment. As the implementation of measures remains important for the spread of the virus. We are and will continue to be in full readiness. As of today, as you are all informed, the rapid testing has started, which is extended to 6 points in Tirana and in some other cities and in the regional hospitals, where, in addition to the classical testing, the antigen test has also started.

Since we are in a holiday period, considering the danger, we have set the restriction of movement from December 24, the movement of citizens will be limited from 20:30 to 06:00 in the morning, the movement until 22:00 returns with 5 January.

Restriction of the activity of restaurants, Fast Food and local from December 24 to January 4 from January 5 the restriction returns at 22:00. “I also call on citizens to avoid unnecessary movements,” she said.