Enkeleda Kapedani, zgjidhet nga kolegët e saj për të drejtuar gjykatën e Elbasanit. Në garë ishte Matilda Fetau dhe Pajtime Fetahu.

Pas dorëheqjes si kryetar gjykate të gjyqtarit Zihni Shahu, sot është zgjedhur në krye të kësaj gjykate, Enkeleda Kapedani.

Zgjedhja e Kapedanit nga një votim i kryer mes gjyqtarëve të vetë gjykatës së Elbasanit

Në garë për postin e kryetarit të gjykatës garonin, gjyqtarja Pajtime Fetahu, Matilda Fetau dhe Enkeleda Kapedani.

Në fund të votimit ka qenë gjyqtarja Kapedani, që ka mundur të marrë më shumë vota se dy koleget e saj. Enkeleda Kapedani ka marrë 4 vota, Matilda Fetau ka marrë 4 vota dhe Pajtime Fetahu ka marrë 1 votë.
Në fund fituese doli Enkeleda Kapedani për shkak të vjetërsisë së punës me dy vite më tepër punë në raport me gjyqtaren Matilda Fetahu.

Enkeleda Kapedani is elected by her colleagues to lead the court of Elbasan. In the race were Matilda Fetau and Pajtime Fetahu.

Following the resignation of Judge Zihni Shahu as President of the Court, today Enkeleda Kapedani has been elected head of this court.

The election of the Captain by a vote conducted among the judges of the Elbasan court itself

Judge Pajtime Fetahu, Matilda Fetau and Enkeleda Kapedani competed for the post of court president.

At the end of the voting was Judge Kapedani, who was able to get more votes than her two colleagues. Enkeleda Kapedani received 4 votes, Matilda Fetau received 4 votes and Pajtime Fetahu received 1 vote.
In the end, the winner was Enkeleda Kapedani due to her seniority with two years more work in relation to Judge Matilda Fetahu.