Rezultatet e zgjedhjeve parlamentare në Malin e Zi kanë sjellur shifra interesante. Partia Demokratike e Socialistëve, e udhëhequr nga presidenti Millo Gjukanoviq, ka fituar 35.12 për qind të votave, ndërsa koalicioni opozitar “Për ardhmërinë e Malit të Zi” 32.54 për qind të votave.

Fati i qeverisë së re është në duart e një shqiptari. Ëshë Dritan Abazoviç, kryetar i Lëvizjes “URA”, për faktin se asnjëra palë nuk arriti të sigurojë shumicën parlamentare për të formuar qeverinë e rë në Podgoricë.

Fatmir Sheholli, njohës i ështjeve politike ka thënë se “topi” është në oborrin e Dritan Abazoviç. Dhe e porositë këtë të fundit të veprojë shqip dhe, sipas tij, kryeministri i Malit të Zi duhet të jetë shqiptar.

Kush është Abazoviq?

Abazoviq lindi në vitin 1985 në Ulqin në një familje shqiptare. Pasi kishte mbaruar shkollën fillore dhe të mesme në Ulqin, ai u diplomua në Fakultetin e Shkencave Politike në Universitetin e Sarajevës. Po në Sarajevë, ai përfundoi doktoraturën në 2019, në Fakultetin e Shkencave Politike.

Në vitin 2011, ai jetoi në Shtetet e Bashkuara ndërsa mori pjesë në programin e Departamentit të Shtetit në Ëashington D.C.

Nga 2010 deri në 2012, ai ishte Drejtori Ekzekutiv i ndërmarrjes lokale të transmetimit Teuta (Ulqin, Mali i Zi). Nga viti 2010 deri në vitin 2012, ai ishte Drejtor Ekzekutiv i OJQ-së Mogul në Ulqin.

Në vitin 2010, ai botoi librin e tij të parë “Kultura kozmopolitane dhe drejtësia globale”. Që nga viti 2010, ai ka punuar si profesor i shkollës së mesme në Ulqin, duke dhënë mësim sociologjinë e Kulturës, Komunikimit dhe historinë e fesë.

Ai flet rrjedhshëm gjuhën malazeze, angleze dhe shqipe. Më 2017, ai ka nënshkruar Deklaratën për gjuhën e përbashkët të malazezëve, kroatëve, serbëve dhe boshnjakëve.

Në zgjedhjet parlamentare të Malit të Zi në vitin 2012, partia e tij fitoi 7 nga 81 vende, duke e bërë Abazoviqin anëtarin më të ri të Parlamentit të Malit të Zi.

Më 2014, pas një përçarje në parti, Abazoviq u largua nga “Mali i Zi Pozitiv”, duke shërbyer si deputet i pavarur përpara se të bashkohej me Aksionin e Reformës së Bashkuar (URA) të themeluar në vitin 2015.

Ai aktualisht është kryetar i “URA” dhe një nga dy përfaqësuesit e saj parlamentar.

The results of the parliamentary elections in Montenegro have brought interesting figures. The Democratic Party of Socialists, led by President Milo Djukanovic, won 35.12 per cent of the vote, while the opposition coalition For the Future of Montenegro won 32.54 per cent.

The fate of the new government is in the hands of an Albanian. Dritan Abazovic is the chairman of the “URA” Movement, for the fact that neither party managed to secure a parliamentary majority to form the new government in Podgorica.

Fatmir Sheholli, an expert on political issues, said that the “ball” is in Dritan Abazovic’s yard. And he ordered the latter to act in Albanian and, according to him, the Prime Minister of Montenegro must be Albanian.

Who is Abazovi??

Abazovic was born in 1985 in Ulcinj to an Albanian family. After graduating from primary and secondary school in Ulcinj, he graduated from the Faculty of Political Science at the University of Sarajevo. Also in Sarajevo, he completed his doctorate in 2019, at the Faculty of Political Science.

In 2011, he lived in the United States while attending the State Department program in Washington D.C.

From 2010 to 2012, he was the Executive Director of the local broadcasting company Teuta (Ulcinj, Montenegro). From 2010 to 2012, he was the Executive Director of the NGO Mogul in Ulcinj.

In 2010, he published his first book, Cosmopolitan Culture and Global Justice. Since 2010, he has worked as a high school teacher in Ulcinj, teaching the sociology of Culture, Communication and the history of religion.

He is fluent in Montenegrin, English and Albanian. In 2017, he signed the Declaration on the Common Language of Montenegrins, Croats, Serbs and Bosniaks.

In Montenegro’s 2012 parliamentary elections, his party won 7 of 81 seats, making Abazovic the youngest member of Montenegro’s parliament.

In 2014, following a split in the party, Abazovic left “Positive Montenegro”, serving as an independent MP before joining the United Reform Action (URA) established in 2015.

He is currently the chairman of “URA” and one of its two parliamentary representatives.