Holanda renditet ndër vendet që i japin dritën jeshile Shqipërisë për çeljen e negociatave me Bashkimin Europian.

Qeveria holandeze është e kënaqur që Shqipëria së fundmi ka bërë përparim me reformat për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe disa fusha të tjera. Të dhënat e deritanishme tregojnë progres, megjithëse numri i dënimeve të zyrtarëve të nivelit të lartë mbetet shqetësues.

Po ashtu kërkohet forcimi i institucioneve, politikanët dhe qytetarët duhet të mësohen me pavarësinë e gjyqësorit, ndërsa thuhet se duhet të përfundojë vettingu i gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe të plotësohen të gjitha vendet e lira në fushën e drejtësisë.

Në deklaratën që ‘Top Channel’ disponon thuhet se progres është bërë, por lufta e vazhdueshme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit do të kërkojë vëmendje të vazhdueshme dhe bashkëpunim ndërkombëtar, përfshirë partnerë të tillë si Holanda.

Sakaq theksohet se qeveria holandeze do të vazhdojë të sigurojë që sundimi i ligjit, të drejtat e njeriut të mbeten thelbësore në procesin e pranimit të Shqipërisë në BE.

Qeveria holandeze miraton konkluzionin e Komisionit se Shqipëria tashmë ka bërë përparim në kushtet që i ishin vënë, por kjo nuk do të thotë që vendi ynë së shpejti mund të anëtarësohet në BE.

The Netherlands ranks among the countries that give the green light to Albania for the opening of negotiations with the European Union.

The Dutch government is pleased that Albania has recently made progress with reforms in the fight against organized crime and corruption, as well as in some other areas. The data so far show progress, although the number of convictions of senior officials remains worrying.

It also calls for the strengthening of institutions, politicians and citizens should be accustomed to the independence of the judiciary, while it is said that the vetting of judges and prosecutors should be completed and all vacancies in the field of justice should be filled.

The Top Channel statement said progress had been made, but that the ongoing fight against organized crime and corruption would require continued attention and international co-operation, including with partners such as the Netherlands.

It is emphasized that the Dutch government will continue to ensure that the rule of law, human rights remain essential in the process of Albania’s accession to the EU.

The Dutch government approves the conclusion of the Commission that Albania has already made progress in the conditions set for it, but this does not mean that our country can soon join the EU.