Një video e filmuar në Indi ka tmerruar rrjetin. Silueta me pamje të çuditshme, me këmbë dhe krahë të gjatë shfaqet duke ecur përtej një ure dhe njerëzit janë të bindur se diçka rrëqethëse po ndodh. Në video duket se krijesa nuk i ngjan aspak një njeriu, por një alieni. Krijesa ka bust të dobët, lëkurë jashtëzakonisht të bardhë dhe krahë e këmbë të gjata. Me pak fjalë, është legjenda urbane e Slenderman e sjellë në jetë.

Çfarëdo që të ishte, krijesa u filmua në një urë të re mbi Digën Chadwa, në Indinë Lindore. Pamjet, të filmuara të Premten e kaluar tregojnë gjithashtu disa njerëz me motor që po lëvizin pas krijesës dhe e ndjekin të çuditur. Sigurisht, askush nuk e di se çfarë po ndodhte në të vërtetë. Ishte një mashtrim? Ishte një alien? Apo ishte thjesht një person i dehur dhe i gjatë?

Ndoshta nuk do ta zbulojmë kurrë se çfarë ishte, dhe ndoshta nuk duam ta mësojmë. Sidoqoftë, ndoshta është vetëm një mashtrim, apo jo? Le të jemi të sinqertë me veten. Apo kjo është ajo që alienët duan që ne të mendojmë? Që kur pamjet u publikuan në Twitter, janë parë mijëra herë dhe disa spekulojnë se është fantazmë, të tjerët thonë se është shtrigë.

A video filmed in India has terrified the network. Strange-looking silhouette, with long legs and arms appears walking across a bridge and people are convinced that something creepy is happening. In the video it seems that the creature does not look at all like a human, but an alien. The creature has a slender torso, extremely white skin and long arms and legs. In short, it is the urban legend of Slenderman brought to life.

Whatever it was, the creature was filmed on a new bridge over the Chadwa Dam, in East India. The footage, filmed last Friday also shows some people on motorcycles moving after the creature and following it in amazement. Of course, no one knows what was really going on. Was it a hoax? Was he an alien? Or was he just a drunk and tall person?

Maybe we’ll never find out what it was, and maybe we don’t want to learn it. Anyway, maybe it’s just a hoax, right? Let’s be honest with ourselves. Or is this what aliens want us to think? Since the footage was posted on Twitter, it has been viewed thousands of times and some speculate that it is a ghost, others say it is a witch.