Ditën e djeshme u festua Shën Valentini për ata që janë në një lidhje. Por, pikërisht sot, më 15 shkurt festohet edhe Shën Faustini, e njohur si festa e beqarëve, apo atyre që janë në kërkim të dashurisë. Ndërkohë të qenit beqar ka dhe avazntazhet e veta, siç është psh produktiviteti në punë. Kjo pasi beqarët janë më të gatshëm të punojnë me orare të zgjatura, shpenzojnë më shumë për argëtim etje, duke u bërë kështu një “motor” lëvizës për ekonominë. Po të shihen statistikat e INSTAT, mosha mesatare e martesës për shqiptarët është rritur në 30.4 vjeç për meshkujt dhe 25.1 vjeç për femrat që nga viti 2016 e deri sot.

Gjithashtu që nga viti 1990, mosha mesatare e martesës është rritur, pasi djemtë martoheshin mesatarisht në 27.3 vjeç, ndërsa vajzat në 23 vjeç. Nga ana tjetër, grupmoshat e reja deri në 34 vjeç shpenzojnë më shumë për argëtim. Në lidhje me këtë ka folur për TCh edhe pedagogu Rezart Prifti, i cili theksoi se 1/3 e popullsisë rinore në Shqipëri është kot, pra grupmosha 18-34 vjeç janë më pak produktivë.

Ai u shpreh:

Po të shohim statistikat, mbi 54% e martesave ishin me femra poshtë 24 vjeçe. E kuptoni çfarë do të thotë ta mbyllësh jetën që në këtë pikë? Pa e nisur fare. Është rritur mesatarisht numri i moshës së burrave që martohen, mbi 30 vjeç. Tentojnë të marrin më të vogla dhe diferenca e moshës është përherë një problem. Janë dimensione të ndryshme që nuk para e kuptojnë njëri-tjetrin. Kanë dimensione të tjera për jetën.

Yesterday was celebrated Valentine for those who are in a relationship. But, exactly today, on February 15, St. Faustin is celebrated, known as the feast of bachelors, or those who are looking for love. Meanwhile, being single has its advantages, such as productivity at work. This is because singles are more willing to work long hours, spend more on fun and thirst, thus becoming a driving “engine” for the economy. According to INSTAT statistics, the average age of marriage for Albanians has increased to 30.4 years for men and 25.1 years for women from 2016 until today.

Also since 1990, the average age of marriage has increased, with boys marrying on average at 27.3 years old and girls at 23 years old. On the other hand, young people up to the age of 34 spend more on entertainment. In this regard, pedagogue Rezart Prifti also spoke about TC, who stressed that 1/3 of the youth population in Albania is useless, so the age group 18-34 are less productive.

He said:

If we look at the statistics, over 54% of marriages were with women under 24 years old. Do you understand what it means to end life at this point? Without starting at all. The average age of men getting married has increased, over 30 years old. They tend to get smaller and the age difference is always a problem. There are different dimensions that money does not understand each other. They have other dimensions to life.