SPAK shpalli në kërkim Lulzim Berishën dhe Viktor Ymerin për vrasjen e Vajdin Lamajt dhe Artan Arsit me bombë me telekomandë vendosur në ashensor në vitin 2005 në Tiranë. I akuzuar për ngjarjen është edhe Emiljano Shullazi.

Akuzat ndaj tyre janë ngritur pas dëshmisë së njërit prej personave që ka përgatitur tritolin, me të cilin u vra Lamaj.

Luftar Reçi është zbërthyer për prokurorinë duke treguar se kush ia kërkoi përgatitjen e tritolit.

Ndër të tjera, në dosjen e siguruar nga abcnews.al, Reçi shprehet:

Ka qenë mesi i muajit shkurt të vitit 2005 kur Lulzim Berisha më ka marrë në telefon duke më pyetur nëse kishja më nga ato “nëntëshet” që janë tritol. Bëhej fjalë për një atentat që do të përgatitej ndaj hasmit tim në Dibër. Unë nuk e bëra këtë atentat pasi pash që ai kishte fëmijët me vete. …

Më tej, Reçi shprehet se minën e mori Indrit Taulllai dhe më pas dëgjoi se ishte vrarë Vajdin Lamaj. Në lidhje me këtë, Reçi shprehet se kishte telefonuar Lulzim Berishën, por ai i kishte thënë se për ngjarjen ka dijeni Indrit Taullai.

Reçi deklaron po ashtu se gjatë bisedave në tavolinë, Indrit Taullai është krenuar me vrasjen e Vajdin Lamajt duke thënë se “pordhën e madhe e kishin bërë copë copë…“.

Në dëshmi, Reçi tregon se minën me telekomandë që u përgatit në një garazh e mori në dorë Emiljano Shullazi, i cili ishte bashkë me një vajzë.

I penduari i drejtësisë shpjegon edhe momentin se si është vënë në kontakt me grupin e Lulzim Berishës.

“Kishim një marrëveshje me Lulin, Lentin (Plaurent Dervishaj dhe Indritin. Unë shkoja çdo ditë në Durrës dhe i takoja ata. Marrëveshja ishte se unë do të ndihmoja në vrasjen e Klodian Saliut dhe ata do të vrisnin hasmin tim“, tregon ai.

SPAK declared Lulzim Berisha and Viktor Ymeri wanted for the murder of Vajdin Lamaj and Artan Arsi with a remote control bomb placed in an elevator in 2005 in Tirana. Emiliano Shullazi is also accused of the event.

The charges against them were filed after the testimony of one of the persons who prepared the tritol, with which Lamaj was killed.

Luftar Reçi has been decomposed for the prosecution, showing who asked him to prepare the tritol.

Among other things, in the file provided by abcnews.al, Reçi states:

It was the middle of February 2005 when Lulzim Berisha called me and asked me if I had any of the “nine” that are tritol. It was about an assassination attempt that would be prepared against my enemy in Debar. I did not commit this assassination because I saw that he had children with him. …

Further, Reçi states that Indrit Taulllai took the mine and then heard that Vajdin Lamaj had been killed. In this regard, Reçi says that he called Lulzim Berisha, but he told him that Indrit Taullai is aware of the event.

Reçi also states that during the conversations at the table, Indrit Taullai was proud of the murder of Vajdin Lamaj, saying that “the big fart was torn to pieces”.

In the testimony, Reçi shows that the mine with a remote control that was prepared in a garage was taken by Emiliano Shullazi, who was with a girl.

The penitent of justice also explains the moment how he got in touch with Lulzim Berisha’s group.

“We had an agreement with Luli, Lenti (Plaurent Dervishaj and Indriti. I went to Durrës every day and met them. The agreement was that I would help kill Klodian Saliu and they would kill my enemy,” he said.