Labinot Gruda, është personi i cili dyshohet se ka bërë transferimin e 2.077.995 milionë eurove përmes 4 transaksioneve të ndryshme nga thesari i shtetit.

Ministrja e Financave Hykmete Bajrami ka konfirmuar këtë rast. Ajo e ka cilësuar rastin si të “izoluar”.

“Ky është një transaksion bankar dhe kemi gjurmuar të gjitha transakionet që janë bërë si rezultat i këtij transaksioni. Organet e rendit janë duke u marrë, për të parë se kush janë përfituesit fundorë”, ka deklaruar ajo.
Ndryshe, i arrestuari ka qenë drejtor për Buxhet dhe Financa në Komunën e Drenasit, ndërkaq është edhe anëtar i Partisë Demokratike të Kosovës.

Labinot Gruda, is the person who is suspected of making the transfer of 2,077,995 million euros through 4 different transactions from the state treasury.

The Minister of Finance Hykmete Bajrami has confirmed this case. She described the case as “isolated”.

“This is a banking transaction and we have tracked all transactions that have been made as a result of this transaction. “Law enforcement agencies are working to see who the final beneficiaries are,” she said.
Otherwise, the arrested person was the director of Budget and Finance in the Municipality of Drenas, while he is also a member of the Democratic Party of Kosovo.